Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 11 - 20 από 344 από 35 σελίδες

Υποβολή βιογραφικών για εμπειρογνώμονες URBACT

30/4/2015 - Ανακοίνωση

Ενδιαφέρεστε να παρέχετε τις γνώσεις και την εμπειρία σας στα δίκτυα URBACT III; …γίνετε ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ του URBACT III!

Εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Κοινωνική Ένταξη και καταπολέμηση της Φτώχειας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

23/4/2015 - Ανακοίνωση

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Πελοποννήσου προκειμένου να ολοκληρώσει (έγκριση από Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου) την κάλυψη της αιρεσιμότητας και να ενεργοποιήσει άμεσα του θεματικούς στόχους 8 & 9, θέτει σε διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ...

Τροποποίηση προγράμματος voucher για άνεργους πτυχιούχους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ – Αύξηση ωφελουμένων από 7.000 σε 11.018

9/4/2015 - Ανακοίνωση

Αύξηση του αριθμού ωφελουμένων και άλλες σημαντικές τροποποιήσεις στους όρους υλοποίησης του προγράμματος «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ» ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.

Ανακοίνωση για την εξειδίκευση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020

9/4/2015 - Ανακοίνωση

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠ ΕΠΑνΕΚ) ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της έγκρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, βρίσκονται σε εξέλιξη οι ...

Δάνεια JEREMIE με πόρους του ΕΣΠΑ διαθέσιμα σε περισσότερες Τράπεζες

9/4/2015 - Ανακοίνωση

Τα Ευνοϊκά Δάνεια JEREMIE για σκοπούς Γενικής Επιχειρηματικότητας με πόρους του ΕΣΠΑ χορηγούνται πλέον από το δίκτυο τεσσάρων τραπεζών και συγκεκριμένα των Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, που συνεργάζονται για αυτό το σκοπό με το ...

Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 32.433 θέσεις πεντάμηνης πλήρους απασχόλησης σε Δήμους

6/4/2015 - Δελτίο Τύπου

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης µέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστηµα πέντε (5) µηνών σε ∆ήµους.

Διενέργεια διαγωνισμού για την αποτίμηση των καλύτερων αξιολογήσεων της περιόδου 2007-2013 – Οργάνωση Συνεδρίου για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

18/3/2015 - Ανακοίνωση

Η Μονάδα Αξιολόγησης και Ευρωπαϊκού Εξαμήνου της Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της ΕΕ στο Δίκτυο Αξιολόγησης του Ιανουαρίου 2015, ενημέρωσε τα κράτη-μέλη για τη διενέργεια διαγωνισμού για την αποτίμηση των καλύτερων αξιολογήσεων της περιόδου ...

URBACT III INFODAY και στην Κύπρο – Λευκωσία, 17 Φεβρουαρίου 2015

10/3/2015 - Δελτίο Τύπου

Μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή της ημερίδας «Η νέα εποχή του URBACT III - Υποστήριξη των πόλεων: οι επόμενες κινήσεις...» το Νοέμβριο του 2014 στην Αθήνα, τη σκυτάλη παίρνει τώρα η Λευκωσία.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης

9/3/2015 - Ανακοίνωση

Η Ειδική Υπηρεσία Αρχής Πιστοποίησης της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ εξέδωσε πρόσκληση για τη στελέχωση της με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Επέκταση της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας που συγχρηματοδoτούνται από το ΕΣΠΑ

25/2/2015 - Ανακοίνωση

Επεκτείνεται έως τον Ιούνιο του 2015 η λειτουργία των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας, έργο που συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".

Αποτελέσματα 11 - 20 από 344 από 35 σελίδες