Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση

Αναζήτηση προκηρύξεων με απλά βήματα

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις με μεγάλη επισκεψιμότητα


Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 604 από 61

Διασύνδεση των μεγαλύτερων Δημόσιων Νοσοκομείων με το δίκτυο ΕΔΕΤ

Διασύνδεση των μεγαλύτερων δημόσιων Νοσοκομειακών Μονάδων της χώρας με το δίκτυο ΕΔΕΤ, κατ' αναλογία με την πρακτική που ακολουθείται σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με πολλαπλά οφέλη για το κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των νοσοκομείων και για το επιστημονικά τους προσωπικό.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 14/4/2014 - 30/4/2014

Μέτρα διατήρησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων

Δράσεις που αφορούν την καταγραφή γεωχωρικών δεδομένων για τα ακατοίκητα και τα αραιοδομημένα νησιά σχετικά με την προστασία και τη διατήρηση του τοπίου τους καθώε και την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 1/4/2014 - 30/5/2014

Υποστήριξη και παρακολούθηση της εφαρμογής του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Δράσεις που αφορούν την Υποστήριξη της Διεύθυνσης Χωροταξίας στην δημιουργία του πλαισίου βάσει του οποίου θα εκπονηθεί το Ειδικό Χωροταξικό για τις ορυκτές πρώτες ύλες καθώς και το πλαίσιο λειτουργίας του.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 1/4/2014 - 30/5/2014

Βιοκλιματική ανάπλαση στο πλαίσιο της Ανασυγκρότησης του κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου

Βιοκλιματική ανάπλαση στο πλαίσιο της Ανασυγκρότησης του κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.1515/1985 «Ρυθμιστικό Σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος Αθήνας».

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 14/2/2014 - 31/12/2015

Ανακληθέντα Έργα ΤΠΕ από το ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" σε στάδιο κατακύρωσης σύμβασης

Ανακληθέντα Έργα ΤΠΕ από το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" σε στάδιο κατακύρωσης σύμβασης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 17/1/2014 - 30/5/2014

Επιχειρηματικότητα Νέων με Έμφαση στην Καινοτομία: Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών

Προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών θα ανέλθει συνολικά στα 2.000 άτομα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 30/12/2013 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - Φάση Β

Αναμένεται

Ενδεικτικά, οι προτεινόμενες πράξεις δύνανται να αφορούν στα εξής: Ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω της εισαγωγής διαδραστικού εξοπλισμού Δημιουργία κινητών εργαστηρίων με σκοπό την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών εκπαίδευσης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής:

Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την ένταξη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης

Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μέσω της διεπιστημονικής υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 7/2/2013 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων και υπηρεσιών καταγραφής και διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και διαχείριση δεδομένων περιβαλλοντικού ισοζυγίου

Δράσεις ανάπτυξης και υποστήριξης συστημάτων και υπηρεσιών καταγραφής και διαχείρισης δηλώσεων αυθαίρετων κατασκευών, συστημάτων αποτύπωσης αυθαίρετων κτισμάτων σε ψηφιακά υπόβαθρα και διαχείριση δεδομένων περιβαλλοντικού ισοζυγίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 1/11/2013 - 31/12/2015

Τεχνική Βοήθεια έργων ΕΤΠΑ και των 5 Περιφερεειών Μεταβατικής Στήριξης

Τεχνική Βοήθεια έργων ΕΤΠΑ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 3/10/2013 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Αποτελέσματα 1 - 10 από 604 από 61