Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 171 - 180 από 602 από 61

Προμήθεια Εξοπλισμού Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου

Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή ενεργητικής ασφάλειας στους χρήστες του οδικού δικτύου της Περιφέρειας με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τη συντόμευση των μεταφορών προσώπων και αγαθών, τη διευκόλυνση προσπελασιμότητας κλπ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου"

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Άρτας

Περίοδος υποβολής: 18/7/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

«Νέο Σχολείο» - Σχολείο 21ου αιώνα

Δράσεις για το «Νέο Σχολείο» (Σχολείο 21ου αιώνα): Νέο πρόγραμμα σπουδών - Πιλοτική εφαρμογή - Γενίκευση εφαρμογής

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 30/4/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Ανάπτυξη αποτελεσματικού κεντρικού εποπτικού και υποστηρικτικού μηχανισμού για τη διασφάλιση ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Xρηματοδοτική υποστήριξη του Υπουργείου για να προχωρήσει αμέσως στη δημιουργία και λειτουργία ενός αποτελεσματικού κεντρικού εποπτικού και υποστηρικτικού μηχανισμού, μέσω του οποίου θα μπορέσει να εκπληρώσει αποτελεσματικά και ουσιαστικά το ρόλο του ως ένας από τους βασικούς πυλώνες του εθνικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 5/7/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Αναβάθμιση και δημιουργία Ερευνητικών Κέντρων στην Περιφέρεια Αττικής

Δημιουργία νέων κτιριακών υποδομών ερευνητικών κέντρων καθώς και την επέκταση - αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών ερευνητικών κέντρων με στόχο την ουσιαστική, τεκμηριωμένη και αποτελεσματική ανάπτυξη και ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας αυτών των υποδομών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Αττικής"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 22/7/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο αντικείμενο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)

Η θεσμοθέτηση των Ερευνητικών Εργασιών ως υποχρεωτικών και αξιολογούμενων και η υλοποίησή τους εντός του Ωρολογίου Προγράμματος του σχολείου από συνεργαζόμενες μαθητικές ομάδες, συνιστούν μια σημαντική εκπαιδευτική καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα. Η καινοτομία αυτή, δημιουργεί ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό πλαίσιο με νέους και διαφορετικούς από τους καθιερωμένους ρόλους για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η προετοιμασία των εκπαιδευτικών, προκειμένου να ανταποκριθούν με δημιουργικότητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις των Ερευνητικών Εργασιών, θα αποτελέσει τον κορμό, πάνω στον οποίο θα εκτυλιχθούν οι στόχοι και το περιεχόμενο του παρόντος επιμορφωτικού προγράμματος

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 28/6/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού, έως εξαντλήσεως της δημόσιας δαπάνης

Αναλυτική αποτύπωση κατάστασης και αξιολόγησης των δημοσίων ΙΕΚ της χώρας & άλλων σχολών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης εποπτείας άλλων υπουργείων με αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ

Αντικείμενο της Πράξης είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα δημόσια ΙΕΚ της χώρας και τις άλλες σχολές αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης εποπτείας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 25/6/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού, έως εξαντλήσεως της δημόσιας δαπάνης

Βελτίωση και επέκταση περιφερειακών οδικών αξόνων στην Περιφέρεια Αττικής

Επέκταση και αναβάθμιση των περιφερειακών οδικών αξόνων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Αττικής"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 22/6/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών & κατασκευή ποδηλατόδρομων στην Περιφέρεια Αττικής

Πολεοδομική και κοινωνικοοικονομική αναζωογόνηση αστικών περιοχών, με έμφαση στην ενίσχυση του αστικού πρασίνου, στην αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων και στη μετα-ολυμπιακή αξιοποίηση ολυμπιακών εγκατάστεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Αττικής"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής (με περιορισμό)

Περίοδος υποβολής: 22/6/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων στην Περιφέρεια Αττικής

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της Περιφέρειας Αττικής (συμπεριλαμβανομένων και των Τμημάτων Ένταξης) που θα υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία των ατόμων με αναπηρίες.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Αττικής"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 22/6/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Ανάπτυξη και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Καρτέλας Σχολικής Μονάδας

Σχεδιασμός μιας λειτουργικής, διαδικτυακής εφαρμογής αποτύπωσης των δεδομένων της σχολικής ζωής («καρτέλα σχολικής μονάδας»). Ανάπτυξη μιας σουίτας (suite) προηγμένων εφαρμογών αξιοποίησης των δεδομένων που θα συλλεχθούν, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων, δεικτών και τάσεων για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας στην αξιοποίηση των νέων εφαρμογών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 8/6/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Αποτελέσματα 171 - 180 από 602 από 61