Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 171 - 180 από 558 από 56

Υποδομές στον τομέα της Ψυχικής Υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Εξασφάλιση συνεχούς φροντίδας, μετασχηματισμός Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές δομές.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 21/2/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Ανάπτυξη Πολιτιστικής Υποδομής στην Περιφέρεια Αττικής

Υποδομές πολιτισμού μητροπολιτικού χαρακτήρα Κατασκευή νέων μουσειακών υποδομών Ενίσχυση και βελτίωση υφιστάμενων μουσειακών υποδομών Ανάπτυξη συνεκτικών πολιτιστικών υποδομών Δημιουργία και εξοπλισμός χώρων εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Αττικής"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 1/3/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων στην Περιφέρεια Ηπείρου

Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 18/2/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Κέντρο Μελετών & Ανάπτυξης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Έρευνας

Κέντρο Μελετών για την παρακολούθηση, διερεύνηση και ανάδειξη θεμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Έρευνας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 10/9/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Υποδομές Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ηπείρου

Παρεμβάσεις βελτίωσης των υποδομών Προσχολικής, Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Εκπαίδευσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 1/2/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Ψηφιακό Αποθετήριο και Ολοκληρωμένο Σύστημα ανάδειξης της Αριστείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Προβολή και ενθάρρυνση της Αριστείας στα Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 3/2/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Διαδικτυακό Σύστημα Γλωσσικής Αξιολόγησης

Κατάταξη των παιδιών και των εφήβων που μαθαίνουν τα Ελληνικά σαν δεύτερη γλώσσα σε επίπεδα ελληνομάθειας μέσω ενός Διαδικτυακού Συστήματος Γλωσσικής Αξιολόγησης (ΔιαΣυΓΑ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 3/2/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αναβάθμιση των αστικών και ημιαστικών κέντρων της Περιφέρειας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 26/1/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Υποδομές Σύγχρονου Πολιτισμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ενίσχυση της πολιτιστικής ανάπτυξης, της διατήρησης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και την ανάδειξη του αειφορικού τουρισμού σε παράγοντες διαρκούς ανάπτυξης και ποιότητας ζωής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περίοδος υποβολής: 1/2/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Ανάπτυξη υποδομών σύγχρονου πολιτισμού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Κατασκευή-εκσυγχρονισμός Μουσείων, αναγνωρισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν3028/02. Έκθεση / επανέκθεση των μόνιμων συλλογών των Μουσείων των αναγνωρισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν3028/02 και σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές κατευθύνσεις και μουσειολογικές μεθόδους. Δημιουργία και εξοπλισμός χώρων εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (θέατρα, συνεδριακά κέντρα, πινακοθήκες, βιβλιοθήκες). Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των παραπάνω κτιρίων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 6/9/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Αποτελέσματα 171 - 180 από 558 από 56