Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών δια βίου μάθησης

Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών δια βίου μάθησης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Εκπαιδευτικά - Ερευνητικά ιδρύματα

Σε ποιους απευθύνεται

Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.ΔΕ.ΚΕ)

Όροι και προϋποθέσεις

1. Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

Τι χρηματοδοτείται

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών δια βίου μάθησης

Προϋπολογισμός

€ 7.315.000

Συνολική Δημόσια Δαπάνη 

Περίοδος υποβολής

από 29/11/2008 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Πιττακού 2 & Περιάνδρου, Αθήνα, 105 58
Φαξ
213 201 8011

Ι.Ρεκουνιώτη

2103278101
  

Β.Ατλαμάζογλου

210 3278125
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/5/2010