Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών δια βίου μάθησης

Έχουν λήξει

Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών δια βίου μάθησης

Σε ποιους απευθύνεται

Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.ΔΕ.ΚΕ)

Περίοδος υποβολής

από 29/11/2008 έως 4/5/2010

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

1. Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

Τι χρηματοδοτείται

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών δια βίου μάθησης

Προϋπολογισμός

€ 7.315.000

Συνολική Δημόσια Δαπάνη 

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Πιττακού 2 & Περιάνδρου, Αθήνα, 105 58
Φαξ
213 201 8011

Ι.Ρεκουνιώτη

2103278101
  

Β.Ατλαμάζογλου

210 3278125
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/2/2015