Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες

Έχουν λήξει

Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση έργων (πράξεων) που αφορούν στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες

Σε ποιους απευθύνεται

Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Περίοδος υποβολής

από 12/11/2008 έως 3/3/2010

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

Τι χρηματοδοτείται

Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες

Προϋπολογισμός

€ 9.150.000

Συνολική Δημόσια Δαπάνη

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Πιττακού 2 & Περιάνδρου, Αθήνα, 105 58

Ι.Ρεκουνιώτη

2103278101
  

Β.Ατλαμάζογλου

2103278125
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/2/2015