Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων στις νέες Τεχνολογιες

Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση έργων (πράξεων) που αφορούν στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Εκπαιδευτικά - Ερευνητικά ιδρύματα

Σε ποιους απευθύνεται

Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

Τι χρηματοδοτείται

  • Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες

Προϋπολογισμός

€ 9.150.000

Συνολική Δημόσια Δαπάνη

Περίοδος υποβολής

από 12/11/2008 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Πιττακού 2 & Περιάνδρου, Αθήνα, 105 58

Ι.Ρεκουνιώτη

2103278101
  

Β.Ατλαμάζογλου

2103278125
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/5/2010