Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Απλή αναζήτηση


Αποτελέσματα 1 - 10 από 23 από 3 σελίδες

Ισχυρό ενδιαφέρον για το πρόγραμμα στήριξης της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Νέα

Ισχυρό ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας προκύπτει από τις αιτήσεις που κατατέθηκαν μέχρι τις 8 Απριλίου, οπότε έληξε η προθεσμία υποβολής. Συγκεκριμένα, …

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας - Συμπλήρωση διευκρινίσεων στον Οδηγό του Προγράμματος και τα Παραρτήματά του & νέα προθεσμία υποβολής προτάσεων στις 5/4/2013

Νέα

Εκδόθηκε στις 26/3/2013 απόφαση του Υπουργού Κ. Χατζηδάκη με θέμα τη συμπλήρωση διευκρινίσεων στον Οδηγό και στα Παραρτήματα του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης …

Πρόγραμμα Κατάρτισης Επιχειρήσεων και Εργαζομένων Νέων Επιχειρήσεων

Πρόσκληση-Προκήρυξη

Προγράμματα κατάρτισης και προσαρμογής των δεξιοτήτων και των γνώσεων των επιχειρηματιών και εργαζομένων των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στα Προγράμματα Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, προκειμένου να ενταχθούν ήπια στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Στήριξη γυναικείας απασχόλησης: Έκδοση Απόφασης Αποδοχής / Απόρριψης Ενστάσεων και Ένταξης Έργων - Πίνακες (5/5/2014)

Νέα

Έκδόθηκε στις 5/5/2014 απόφαση για την αποδοχή / απόρριψη ενστάσεων και ένταξης έργων στο πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Προκήρυξη της Δράσης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχ. Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

Νέα

… www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2329

Πρόγραμμα στήριξης γυναικείας απασχόλησης – Απόφαση απένταξης έργων

Νέα

Απεντάσσονται από το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» 610 ενταγμένα έργα, λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής των απαιτούμενων …

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)

Έγγραφο ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης

… EL:

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών

Πρόσκληση-Προκήρυξη

Ίδρυση νέων επιχειρήσεων από γυναίκες (επιχειρηματικότητα γυναικών) σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων

Πρόσκληση-Προκήρυξη

Ίδρυση νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες (Επιχειρηματικότητα Νέων) σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων

Πρόσκληση-Προκήρυξη

Ίδρυση νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες (Επιχειρηματικότητα Νέων) σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Αποτελέσματα 1 - 10 από 23 από 3 σελίδες