Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση

Αναζήτηση προκηρύξεων με απλά βήματα

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις με μεγάλη επισκεψιμότητα


Απλή αναζήτηση


Αποτελέσματα 1 - 10 από 38 από 4 σελίδες

Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής: Πρόσκληση συμμετοχής για Δομές (Παιδικοί Σταθμοί κ.α.) και για Μητέρες (εγγραφή τέκνων σε παιδικούς σταθμούς, βρεφικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.α.)

Πρόσκληση-Προκήρυξη

Υποβολή προτάσεων από Δομές και συγκεκριμένα Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) …

Παιδικοί Σταθμοί στην Περιφέρεια Αττικής

Πρόσκληση-Προκήρυξη

Κατασκευή και ανάπτυξη υποδομών φροντίδας παιδιών.

Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής: Πρόσκληση συμμετοχής για Δομές (Παιδικοί Σταθμοί, Βρεφικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί κ.α.)

Πρόσκληση-Προκήρυξη

Υποβολή προτάσεων από Δομές και συγκεκριμένα Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) …

Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Υποδομές Φροντίδας Παιδιών με Αναπηρία στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης

Πρόσκληση-Προκήρυξη

Κατασκευή νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών. Κατασκευή νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, προμήθεια εξοπλισμού Υποδομών Φροντίδας Παιδιών με Αναπηρία.

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Πρόσκληση-Προκήρυξη

Κτιριακές υποδομές για την ανέγερση νέων υποδομών Καθώς και για τον εκσυγχρονισμό, μετατροπή ή βελτίωση υφιστάμενων υποδομών φροντίδας παιδιών ή/και παιδιών με αναπηρία.

Κατασκευή και ανάπτυξη υποδομών φροντίδας παιδιών στην περιφέρεια Αττικής - Παράταση υποβολής προτάσεων

Πρόσκληση-Προκήρυξη

Κατασκευή νέων βρεφονηπιακών ή/και παιδικών σταθμών και επέκταση των υφιστάμενων υποδομών με στόχο την αύξηση της δυναμικότητάς τους.

Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής: Πρόσκληση συμμετοχής Αναδόχων Φορέων για επιβεβαιώση της συνέχισης της παροχής των υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας για το έτος 2012-2013

Πρόσκληση-Προκήρυξη

… – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Α1.1 Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών Α1.2 Βρέφη από 8 μηνών …

Κτιριακά και Υποδομές για τον Τομέα της Φροντίδας Παιδιών στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης

Πρόσκληση-Προκήρυξη

Κατασκευή νέων ή/και αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών καθώς και προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδικών Σταθμών και Υποδομών Φροντίδας Παιδιών με Αναπηρία.

Υποδομές Φροντίδας Παιδιών στην Περιφέρεια Αττικής

Πρόσκληση-Προκήρυξη

Ανάπτυξη των υποδομών των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

Υποδομές στον τομέα της φροντίδας παιδιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πρόσκληση-Προκήρυξη

Αναβάθμιση ή / και αύξηση της δυναμικότητας και λειτουργικότητας των κοινωνικών υποδομών εκπαίδευσης, υγείας – πρόνοιας.

Αποτελέσματα 1 - 10 από 38 από 4 σελίδες