Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Απλή αναζήτηση


Αποτελέσματα 1 - 10 από 40 από 4 σελίδες

Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής: Πρόσκληση συμμετοχής για Δομές (Παιδικοί Σταθμοί κ.α.) και για Μητέρες (εγγραφή τέκνων σε παιδικούς, βρεφικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.α.) 2014-2015

Πρόσκληση-Προκήρυξη

Υποβολή προτάσεων από Δομές και συγκεκριμένα Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) & Κέντρα …

Ξεκίνησε το πρόγραμμα κάλυψης θέσεων παιδιών σε Παιδικούς Σταθμούς μέσω του ΕΣΠΑ

Νέα

Εκδόθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) το Πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" που χρηματοδοτείται από το ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" …

Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής: Πρόσκληση συμμετοχής για Δομές (Παιδικοί Σταθμοί, Βρεφικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί κ.α.)

Πρόσκληση-Προκήρυξη

Υποβολή προτάσεων από Δομές και συγκεκριμένα Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) …

Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής: Πρόσκληση συμμετοχής για Δομές (Παιδικοί Σταθμοί κ.α.) και για Μητέρες (εγγραφή τέκνων σε παιδικούς σταθμούς, βρεφικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.α.)

Πρόσκληση-Προκήρυξη

Υποβολή προτάσεων από Δομές και συγκεκριμένα Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) …

Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Υποδομές Φροντίδας Παιδιών με Αναπηρία στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης

Πρόσκληση-Προκήρυξη

Κατασκευή νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών. Κατασκευή νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, προμήθεια εξοπλισμού Υποδομών Φροντίδας Παιδιών με Αναπηρία.

Παιδικοί Σταθμοί στην Περιφέρεια Αττικής

Πρόσκληση-Προκήρυξη

Κατασκευή και ανάπτυξη υποδομών φροντίδας παιδιών.

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Πρόσκληση-Προκήρυξη

Κτιριακές υποδομές για την ανέγερση νέων υποδομών Καθώς και για τον εκσυγχρονισμό, μετατροπή ή βελτίωση υφιστάμενων υποδομών φροντίδας παιδιών ή/και παιδιών με αναπηρία.

Κατασκευή και ανάπτυξη υποδομών φροντίδας παιδιών στην περιφέρεια Αττικής - Παράταση υποβολής προτάσεων

Πρόσκληση-Προκήρυξη

Κατασκευή νέων βρεφονηπιακών ή/και παιδικών σταθμών και επέκταση των υφιστάμενων υποδομών με στόχο την αύξηση της δυναμικότητάς τους.

Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής: Πρόσκληση συμμετοχής Αναδόχων Φορέων για επιβεβαιώση της συνέχισης της παροχής των υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας για το έτος 2012-2013

Πρόσκληση-Προκήρυξη

… – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Α1.1 Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών Α1.2 Βρέφη από 8 μηνών …

Κτιριακά και Υποδομές για τον Τομέα της Φροντίδας Παιδιών στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης

Πρόσκληση-Προκήρυξη

Κατασκευή νέων ή/και αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών καθώς και προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδικών Σταθμών και Υποδομών Φροντίδας Παιδιών με Αναπηρία.

Αποτελέσματα 1 - 10 από 40 από 4 σελίδες