Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση

Σχετικοί σύνδεσμοι


 Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Πολιτική της Συνοχής 2014-2020 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

----------------------------------------------------------------------------
Στρατηγική-Κανονισμοί | Εκδηλώσεις | Ex ante - ΣΠΕ
----------------------------------------------------------------------------

Στην προσπάθεια καλύτερης κατανόησης του πλαισίου για τη νέα προγραμματική περίοδο καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή όλων των εταίρων και όλων των πολιτών στον διάλογο που ανοίγει για τον προγραμματικό σχεδιασμό, ερωτήματα και απόψεις μπορούν να υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό Helpdesk του ΕΣΠΑ.
----------------------------------------------------------------------------

Στρατηγική - Κανονισμοί

Η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2013 ξεκίνησε με τη δημοσίευση της «5ης Έκθεσης για την Πολιτική της Συνοχής» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2010. To Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 19 Νοεμβρίου 2013. Το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου της Αγροτικής Ανάπτυξης εγκρίθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2013 με εξαίρεση την έγκριση του Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας:

 

Σημαντικά πολιτικά κείμενα τα οποία συμβάλλουν στη διαμόρφωση των βασικών στρατηγικών επιλογών - προτεραιοτήτων, καθώς συνιστούν κεντρικές μακροπρόθεσμες επιλογές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα είναι:

 

Ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020 βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης με τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες καθώς και με τους κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς εταίρους, έχει αποσταλεί η Πρώτη, η Δεύτερη και η Τρίτη Εγκύκλιος και έχει πραγματοποιηθεί η οργάνωση του Πρώτου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου, στις 4 Απριλίου 2013 και των αντίστοιχων Τομεακών και Περιφερειακών που ακολούθησαν.

Οι απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραμματική περίοδο αποτυπώθηκαν στο «κείμενο θέσεων» (Position paper) και παρουσιάστηκαν σε Ημερίδα - Σεμινάριο με θέμα το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο 2014-2020, στις 14 Νοεμβρίου 2012 στην Αθήνα (παρουσιάσεις Hμερίδας) καθώς και στα αναπτυξιακά συνέδρια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική της Συνοχής, πατήστε εδώ.

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/01/2014