• Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ECONET - Συσκευές προστασίας νεαρών ψαριών

ECONET - Συσκευές προστασίας νεαρών ψαριών

Με το έργο ECONET σχεδιάστηκαν εξελιγμένες συσκευές προστασίας νεαρών ψαριών (ιχθυοκοιτίδες) µε χαμηλό κόστος και αρκετή ευελιξία, ώστε να λειτουργούν σαν εργαλεία προσέλκυσης και προστασίας νεαρών ψαριών από θηρευτές, αλλά µε υποπολλαπλάσιο κόστος κατασκευής και πόντισης σε σχέση µε τους τεχνητούς υφάλους. Οι συσκευές αυτές είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες µε δίχτυα κατάλληλης διαμέτρου ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των νεαρών ψαριών από τους θηρευτές τους. Οι συσκευές εποικίζονται ταχύτατα με θαλάσσια ζωή αμέσως μετά την πόντισή τους, δημιουργώντας ένα νέο βιότοπο και παρέχουν ουσιαστική προστασία κατά το στάδιο της εγκατάστασης των ψαριών, δηλαδή στο στάδιο μεταξύ μεταλαρβών και γόνου. Κάθε γραμμάριο βιομάζας ιχθυδίων που θα διασωθεί μπορεί να παρέχει από ένα μέχρι δέκα κιλά ενήλικων ψαριών.

Σκοπός του έργου ECONET είναι να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πιο προσοδοφόρου αλιείας της Μεσογείου, της αλιείας βενθοπελαγικών ειδών, µε το να παρέχει στον τομέα της αλιείας έναν απλό και χαμηλού κόστους τρόπο για την εφαρμογή μεγάλης κλίμακας προγραμμάτων προστασίας. Τα καινοτόμα τελικά προϊόντα που θα αναπτυχθούν θα καταστήσουν εύκολη την ανάπτυξη συσκευών οι οποίες θα κατασκευάζονται από δίχτυα και άλλα φθηνά υλικά. Διάφοροι τύποι συσκευών προστασίας κατασκευάστηκαν και δοκιμάστηκαν τόσο σε ελεγχόμενες συνθήκες σε δεξαμενές μεσοκόσμου, όσο και στην ανοιχτή θάλασσα.

Πληροφορίες: http://www.ecoreefs.gr/el/

Οφέλη: Οι συσκευές ΕCONET μπορούν να δημιουργήσουν υποβρύχια πάρκα σε μεγάλη κλίμακα σε διάφορες Περιφέρειες που θα τα διαχειρίζονται ομάδες παραγωγών - αλιέων οι οποίοι θα είναι και οι τελικοί χρήστες των πάρκων. Τα πάρκα αυτά θα δημιουργηθούν σε ερημοποιημένους βυθούς, όπου λόγω της εύκολης προσβασιμότητας και της αδιάκοπης χρήσης διαφόρων αλιευτικών εργαλείων δεν δίνεται η ευκαιρία στα αποθέματα να ανακάμψουν µε φυσικό τρόπο.

 

Προϋπολογισμός: €345.626,67

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Όλη η Ελλάδα

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Αλιεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/11/2018