Αρχείο δράσεων Επικοινωνίας 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
Europe in My region 2018   60 χρόνια Ενωμένη Ευρώπη – Έργα για την Ελλάδα
Η Ελλάδα 1η στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ σε όλη την Ευρώπη   Επιτροπές Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020
Δράσεις για σένα, έργα για όλους   Χρηματοδότηση επιχειρήσεων Απρίλιος 2018
Υποστήριξη των Δήμων από τη ΜΟΔ   Europe in My region 2017
Escrow account   EquiFund
Europe in My Region 2016   ΕΣΠΑ Fact sheet
Χρηματοδότηση επιχειρήσεων   Οδηγός επιχειρηματικότητας - Χρηματοδοτικά εργαλεία
ΕΣΠΑ Fact sheet   Προσκλήσεις ΕΣΠΑ 2014-2020

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/05/2018