Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων στη Θεσσαλία

Παρεμβάσεεις για την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων στη Θεσσαλία, με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Χρηματοδοτούνται προτάσεις που αφορούν σε ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, οι οποίες κατατάσσονται γενικά στις κατηγορίες των επεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), καθώς και δράσεων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιλέξιμα προς χρηματοδοτική ενίσχυση είναι όλα τα νομίμως υφιστάμενα δημόσια κτίρια (πλην αθλητικών εγκαταστάσεων) που βρίσκονται χωροθετημένα και σε λειτουργία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ιδιοκτησίας δικαιούχου φορέα που καλεί η Πρόσκληση, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ και η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί πριν το 2010.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Υπουργεία και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενα από αυτά
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δήμοι Θεσσαλίας και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών

Περίοδος υποβολής

από 25/1/2021 έως 1/3/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τι χρηματοδοτείται

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος
 • Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού (ψύξης – θέρμανσης – αερισμού)
 • Αναβάθμιση με συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για θέρμανση/ ψύξη και ΣΗΘΥΑ
 • Άλλες πράσεις προώθησης της αυτοπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) όπως ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ή ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net metering) οι οποίες δεν αφορούν σε εμπορική εκμετάλλευση της παραγωγής ενέργειας
 • Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS)
 • Πιστοποίηση κατά ISO 50001:2011 με την εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης
 • Δαπάνες έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης
 • Λοιπές δαπάνες που συμβάλλουν αποδεδειγμένα στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.

Προϋπολογισμός

€ 20.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Παπαναστασίου και Βελή, Πλ. Ρήγα Φερραίου, 412 22 Λάρισα
Τηλ
2413 505100, 2413 505102
Φαξ
2410 287408

Αριστείδης Βούλγαρης

2413 505115
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/1/2021