facebook

Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οι Αρχές/ φορείς που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του ΣΔΕ εφαρμόζουν συγκεκριμένες Διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι Διαδικασίες αυτές συνοδεύονται από τυποποιημένα έντυπα και οδηγούς. Το σύνολο αυτών των εγγράφων αποτελεί το «Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ» το οποίο παρέχεται σε όλες τις Αρχές/ φορείς.

Οι Διαδικασίες έχουν ενταχθεί σε 9 λειτουργικές περιοχές. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ είναι ενιαίο για Πράξεις πλην κρατικών ενισχύσεων και πράξεις κρατικών ενισχύσεων και, όπου υπάρχει διαφοροποίηση για τις δύο κατηγορίες, γίνεται σχετική αναφορά είτε στο πλαίσιο μίας ενιαίας Διαδικασίας είτε σε διακριτή Διαδικασία.

Το σύνολο των εγγράφων του Εγχειριδίου καταγράφεται στο Έντυπο Ε.ΙΧ.1_1 Κατάλογος Εγγράφων Εγχειριδίου ΣΔΕ (Φεβρουάριος 2022) (PDF - 356Kb). Για να δείτε και να αποθηκεύσετε το σύνολο των εγγράφων του Εγχειριδίου ΣΔΕ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, πατήστε εδώ: Εγχειρίδιο διαδικασιών 2014-2020 (Φεβρουάριος 2022) (ZIP - 49,5Mb)

Εναλλακτικά, έχετε την επιλογή να δείτε και διακριτά τις Διαδικασίες του Εγχειριδίου. Το Διάγραμμα Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ & ΤΣ του στόχου ΕΑΑ περιλαμβάνει ενεργές συνδέσεις μέσω των οποίων έχετε πρόσβαση στα σχετικά αρχεία της κάθε Διαδικασίας (διαδικασία, διάγραμμα, τυποποιημένα έντυπα, οδηγίες).

 

ΛΠ.Ι: Επιλογή και έγκριση Πράξεων

ΔΙ_1: Έκδοση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης (πράξεις πλην ΚΕ)

ΔΙ_1_ΚΕ: Έκδοση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης (πράξεις ΚΕ)

ΔΙ_2: Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις πλην ΚΕ)

ΔΙ_2_ΚΕ: Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις ΚΕ)

 

ΛΠ.ΙΙ: Παρακολούθηση και επαλήθευση Πράξεων

ΔΙΙ_1: Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης Πράξεων (πράξεις πλην ΚΕ)

ΔΙΙ_1_ΚΕ: Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης πράξεων (πράξεις ΚΕ)

ΔΙΙ_2: Έγκριση διακήρυξης (πράξεις πλην ΚΕ)

ΔΙΙ_3: Έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης (πράξεις πλην ΚΕ)

ΔΙΙ_4: Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (πράξεις πλην ΚΕ)

ΔΙΙ_5: Διοικητική επαλήθευση δαπάνης (πράξεις πλην ΚΕ)

ΔΙΙ_6: Προγραμματισμός επιτόπιων επαληθεύσεων (πράξεις πλην ΚΕ)

ΔΙΙ_7: Επιτόπια επαλήθευση (πράξεις πλην ΚΕ)

ΔΙΙ_7_ΚΕ: Διοικητική και επιτόπια επαλήθευση / πιστοποίηση - καταβολή ενίσχυσης (πράξεις ΚΕ)

ΔΙΙ_8: Παρακολούθηση συμμόρφωσης Δικαιούχων σε συστάσεις (πράξεις πλην ΚΕ)

ΔΙΙ_9: Τροποποίηση απόφασης ένταξης (πράξεις πλην ΚΕ)

 ΔΙΙ_9_ΚΕ: Τροποποίηση απόφασης χρηματοδότησης πράξης (πράξεις ΚΕ)

ΔΙΙ_10: Ολοκλήρωση πράξης (πράξεις πλην ΚΕ)

ΔΙΙ_10_ΚΕ: Ολοκλήρωση πράξης (πράξεις ΚΕ)

ΔΙΙ_11: Επαλήθευση μακροχρόνιων υποχρεώσεων (πράξεις πλην ΚΕ)

 ΔΙΙ_11_ΚΕ: Επαλήθευση μακροχρόνιων υποχρεώσεων (πράξεις ΚΕ)

ΔΙΙ_12: Ανάκληση απόφασης ένταξης (πράξεις πλην ΚΕ)

ΔΙΙ_12_ΚΕ: Ανάκληση απόφασης χρηματοδότησης (πράξεις ΚΕ)

 

ΛΠ.III: Έλεγχοι, Δημοσιονομικές διορθώσεις ελεγκτικών οργάνων, ανακτήσεις

ΔΙΙΙ_1: Δημοσιονομικές διορθώσεις ελεγκτικών οργάνων

ΔΙΙΙ_2: Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών

 ΔΙΙΙ_3: Αναφορά Παρατυπιών στην ΕΕ

ΔΙΙΙ_4: Επιθεώρηση από Αρχή Πιστοποίησης

 

ΛΠ.IV: Ροή χρηματοδότησης

ΔΙV_1: Χρηματοδότηση Πράξεων και πληρωμές

ΔΙV_2: Απόδοση κοινοτικής συνδρομής

 

ΛΠ.V: Ορισμός και παρακολούθηση Ενδιάμεσων Φορέων

ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ)

ΔV_2: Παρακολούθηση Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ)

 

ΛΠ.VI: Παρακολούθηση Επιχειρησιακού Προγράμματος

ΔVI_1: Υποστήριξη έργου Επιτροπής Παρακολούθησης

ΔVI_2: Κατάρτιση και υποβολή ετήσιων και τελικών εκθέσεων υλοποίησης

 

ΛΠ.VII: Αιτήσεις πληρωμής, ετήσιοι λογαριασμοί και δήλωση διαχείρισης

ΔVII_1: Κατάρτιση, πιστοποίηση και υποβολή αίτησης ενδιάμεσης πληρωμής

ΔVII_2: Κατάρτιση, πιστοποίηση και υποβολή ετήσιων λογαριασμών

ΔVII_3: Κατάρτιση και υποβολή δήλωσης διαχείρισης και ετήσιας σύνοψης

ΔVII_4: Διαβίβαση δημοσιονομικών στοιχείων

 

ΛΠ.VIII: Διαχείριση κινδύνων

ΔVIII_1: Αξιολόγηση κινδύνων απάτης

ΔVIII_2: Εξέταση ενδείξεων απάτης και αναφορά υπονοιών απάτης

ΔVIII_3: Υποδοχή και εξέταση καταγγελιών

ΔVIII_4: Διαχείριση κινδύνων

 

ΛΠ.IX: Παρακολούθηση εφαρμογής του ΣΔΕ

ΔIX_1: Παρακολούθηση της εφαρμογής του ΣΔΕ

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/04/2022