Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εγκύκλιος 71760/28.6.2017 Υποστήριξη δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημοσίου χαρακτήρα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/6/2017

  • ZIP (960,93 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/7/2017

Περιοχή μελών