facebook

Στήριξη της επιχειρηματικότητας λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας
Στήριξη της επιχειρηματικότητας λόγω πανδημίας COVID-19

Εξαιτίας των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και οι Περιφέρειες ενεργοποιούν δράσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

 Ανοιχτά Προγράμματα για υποβολή αιτήσεων

 

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ

Ωφελούμενοι:

 • Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία (έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα δράση και έχουν έναρξη το αργότερο έως 31/12/2020
 • Διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας ή ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα, που εντάσσεται στα επιλέξιμα ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης
 • Δεν εντάχθηκαν στην προηγούμενη Πρόσκληση του ΕΠ Θεσσαλίας 2014-2021 με ΑΔΑ: ΨΒ9Π7ΛΡ-ΒΛΟ για ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης λόγω COVID-19 (ΑΝΑΣΑ Ι) ή εφόσον εντάχθηκαν δεν έχουν εγκεκριμένη Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης που να οδηγεί σε πληρωμή
 • Έχουν μείωση κύκλου εργασιών

Ενίσχυση: Κεφάλαιο Κίνησης έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης το 2020, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000€ και μέγιστο τα 7.000€

Προϋπολογισμός: 23.500.000 ευρώ

Πληροφορίες: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5527

 

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολών χορού

Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, των ακόλουθων κλάδων:

 • Παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/ εμπορικών εκθέσεων
 • Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
 • Εστίασης/ διασκέδασης/ ψυχαγωγίας
 • Γυμναστηρίων και Σχολών χορού.

Ενίσχυση: Μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 8% του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών. Η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 400.000 ευρώ ανά επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ).

Προϋπολογισμός: 50.000.000 ευρώ

Πληροφορίες: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5516

 

Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

Ωφελούμενοι: Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις και Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Ενίσχυση:

 • Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας: Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης
 • Δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ ή άλλο όριο το οποίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δίνει τη δυνατότητα απόσβεσης του στοιχείου εντός του έτους απόκτησής του και έως τα όρια που αναφέρονται υπό προϋποθέσεις.

Προϋπολογισμός: 30.000.000 ευρώ

Πληροφορίες: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5515

 

Εγγυήσεις νέων δάνειων κεφαλαίων κίνησης για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

Ωφελούμενοι: Μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

Ενίσχυση: Eγγύηση 80% για το κάθε δάνειο κεφαλαίου κίνησης και επιδότηση της προμήθειας εγγύησης έως και 100% (ανάλογα με το ύψος προηγούμενων ενισχύσεων)

Προϋπολογισμός: Αρχικά 1 δισ. και μέχρι 2 δισ. ευρώ

Πληροφορίες: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4842

Παρουσίαση Δράσης (PDF - 368 Κb)

 

 

 Προγράμματα κλειστά για υποβολή αιτήσεων

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Ωφελούμενοι: Nεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ) "Elevate Greece"

Ενίσχυση: Κεφάλαιο κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ.

Προϋπολογισμός: 60.000.000 ευρώ

Πληροφορίες: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5112

 

Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου

Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις εστίασης και επιχειρήσεις παροχής καταλυμάτων του τουριστικού κλάδου ανεξαρτήτως νομικής μορφής που λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια.

Ενίσχυση: Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης και επιχειρήσεων παροχής καταλυμάτων του τουριστικού κλάδου για την προμήθεια θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου.

Πληροφορίες: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5107

 

Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19

Ωφελούμενοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα /εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο γέφυρας όσοι δεν έχουν την υποχρέωση εγκατάστασης VMS, και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες, κατά τη διάρκεια των 2 ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Ενίσχυση: Οικονομική ενίσχυση για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιείται:

 • Μεταξύ 1/3/2020 και 31/12/2020 για τα σκάφη, τα οποία, έως και 15/10/2020 έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και δεν εξάντλησαν το επιλέξιμο χρονικό όριο των 90 ημερών παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1990/23.09.2020 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.
 • Μεταξύ 1/3/2020 και 31/12/2020 για τα σκάφη, τα οποία, έως και την 15/10/2020, δεν έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS), αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν είχαν σχετική υποχρέωση.

Πληροφορίες: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5306

 

Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19

Ωφελούμενοι: Yφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας

Πληροφορίες: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5324

 

«e-λιανικό» - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (Β' κύκλος)

Ωφελούμενοι: Υφιστάμενες και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Ενίσχυση: Επιχορηγείται η ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος ή η αναβάθμιση υφιστάμενου εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020​.

Πληροφορίες: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5290

 

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας - Επανεκκίνηση τουρισμού

Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.

Ενίσχυση: Παροχή επαρκούς ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητάς τους, μέσω της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέρους του κεφαλαίου κίνησης.

Προϋπολογισμός: 350.000.000 ευρώ

Πληροφορίες: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5276

 

Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων

Ωφελούμενοι: Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020. Επισημαίνεται ότι αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα.

Ενίσχυση: Επιχορήγηση για την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των δικηγορικών γραφείων.

Προϋπολογισμός: 20.000.000 ευρώ

Πληροφορίες: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5270

 

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών - Επανεκκίνηση εστίασης

Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ: 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, 56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης, 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.

Ενίσχυση: Δαπάνες των επιχειρήσεων για την προμήθεια πρώτων υλών, επιλέξιμες από την 1η Απριλίου 2021 και μετά. Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31/12/2021. Επιδότηση έως 100.000 ευρώ.

Προϋπολογισμός: 330.000.000 ευρώ

Πληροφορίες: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5249

 

Β’ κύκλος επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19

Ωφελούμενοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που παρουσιάζουν το 2020 μείωση κύκλου εργασιών της τάξης του 20% σε σχέση με το 2019.

Ενίσχυση: Επιδότηση 100% τόκων υφιστάμενων δανείων για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο 2021.

Προϋπολογισμός: 200.000.000 ευρώ

Πληροφορίες: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5163

 

«e-λιανικό» - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος

Ωφελούμενοι: Υφιστάμενες και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Ενίσχυση: Επιχορηγείται η ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος ή η αναβάθμιση υφιστάμενου εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020​.

Πληροφορίες: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5113

 

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19

Ωφελούμενοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία του COVID-19 βάσει ΚΑΔ

Ενίσχυση: 100% επιδότηση τόκων δανείων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο

Προϋπολογισμός: Αρχικός 750 εκατ. ευρώ και μέχρι 1,2 δισ. ευρώ

Πληροφορίες: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4799

http://eysed.gge.gov.gr/

Παρουσίαση Δράσης (PDF - 1,9 Μb)

 

Επιστρεπτέα προκαταβολή

Ωφελούμενοι: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα που οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτών που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19

Ενίσχυση: Λήψη ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής

Πληροφορίες: http://www.aade.gr/mybusinesssupport/

 

Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19 από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Ωφελούμενοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αναστολή ή περιορισμό λειτουργίας λόγω πανδημίας COVID-19 βάσει των ενεργών ΚΑΔ του Υπουργείου Οικονομικών

Ενίσχυση: 100% επιδότηση επιτοκίου για δύο χρόνια για δάνεια έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης

Προϋπολογισμός: Άνω των 2 δις ευρώ που προέρχονται από το ΕΣΠΑ μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ποσοστό αναλογίας στο κεφάλαιο 40%) και από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες (ποσοστό αναλογίας στο κεφάλαιο 60%).

Πληροφορίες: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4817

https://www.etean.com.gr/PublicPages/CurrentProgram.aspx?ID=98

Παρουσίαση Δράσης (PDF - 1,8 Μb)

 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις έως 20 ατόμων, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι

Ενίσχυση: Επίδομα 800 ευρώ για το διάστημα από 17 Μαρτίου 2020 έως 30 Απριλίου 2020

Προϋπολογισμός: 500 εκατ. ευρώ

Πληροφορίες: http://www.aade.gr/mybusinesssupport/

Παρουσίαση Δράσης (PDF - 255 Kb)

 

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων

Ωφελούμενοι: Υφιστάμενες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων που διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.

Ενίσχυση: Έως 18.000 ευρώ ανά ωφελούμενη επιχείρηση, ως κατ' αποκοπή ποσό (lump sum) για την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών.

Προϋπολογισμός: 16.000.000 ευρώ

Πληροφορίες: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5264

 

Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 - Προσκλήσεις σε όλη την Ελλάδα

Ωφελούμενοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

Ενίσχυση: Επιστρεπτέα επιχορήγηση στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Πληροφορίες: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5029

 

 

 Διευκρινίσεις σχετικά με τους περιορισμούς και τους κανόνες σώρευσης για τα προγράμματα που
 εφαρμόζονται σε συνεργασία με τις Τράπεζες

1. Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19: Το όριο ενίσχυσης είναι 800.000 ευρώ και χορηγείται βάσει του προσωρινού πλαισίου (κεφ.3.1) για τις άμεσες επιχορηγήσεις. Στο όριο συνυπολογίζονται τυχόν άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση σε επίπεδο ομίλου με το ίδιο κεφάλαιο του προσωρινού πλαισίου.

2. Εγγυήσεις νέων δανείων κεφαλαίων κίνησης για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις – Εγγύηση 80% για κάθε δάνειο κεφαλαίου κίνησης και επιδότηση της προμήθειας εγγύησης έως και 100%: Όριο ενίσχυσης για την επιδότηση προμήθειας εγγύησης, βάσει του προσωρινού πλαισίου (κεφ. 3.1) για τις άμεσες επιχορηγήσεις, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω. Για το χορηγηθέν δάνειο δεν υφίσταται κανονιστικό όριο πέραν των αναφερομένων στη σχετική πρόσκληση.

3. Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Όριο ενίσχυσης έως 200.000 ευρώ και 100.000 ευρώ για εμπορευματικές μεταφορές την τριετία σε επίπεδο επιχειρηματικού ομίλου, βάσει του ισχύοντος κανόνα de minimis (κανονισμός Ε.Ε. 1407/2013). Δεν σωρεύει με τις ενισχύσεις 3.1 του προσωρινού πλαισίου, αλλά μόνο με τις λοιπές ενισχύσεις de minimis.

 

Σχετικά αρχεία:

Πίνακας καθεστώτων ενίσχυσης (PDF - 276 Κb)

Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης (ενημέρωση 12/6/2020) (PDF - 1,0 Mb)

Ορισμός Μικρομεσαίας (ΜμΕ) Επιχείρησης (PDF - 988 Κb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07/04/2022