facebook

Εκθέσεις Προόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ο Γενικός Κανονισμός 1303/2013 στο αρ. 52 προβλέπει ότι το κάθε κράτος μέλος πρέπει να υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ 2014-2020) δύο φορές στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου. Οι εκθέσεις υποβάλλονται έως την 31η Αυγούστου 2017 και έως την 31η Αυγούστου 2019 και αφορούν τις περιόδους έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 και έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα.

Η Έκθεση Προόδου, συνοπτικά, παραθέτει πληροφορίες σχετικά με και εκτιμά:

 • τις αλλαγές στις επενδυτικές ανάγκες του κράτους μέλους από τη σύναψη του συμφώνου εταιρικής σχέσης

 • την πρόοδο προς την επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη μέσω της συμβολής των ΕΔΕΤ στους επιλεγμένους θεματικούς στόχους

 • την εκπλήρωση των εφαρμοστέων εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που διατυπώνονται στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης και δεν είχαν ικανοποιηθεί κατά τον χρόνο έγκρισης του καθώς και εάν έτυχαν εφαρμογής σύμφωνα με το καθορισθέν χρονοδιάγραμμα, τα μέτρα που ελήφθησαν για την τήρηση τους. Το στοιχείο αυτό ισχύει μόνο για την έκθεση προόδου που πρόκειται να υποβληθεί το 2017

 • την εφαρμογή των μηχανισμών για τη διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των ΕΔΕΤ και άλλων ενωσιακών και εθνικών μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και με την ΕΤΕπ

 • την εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης της χωρικής ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένης της προόδου προς την επίτευξη των τομέων προτεραιότητας που καθορίστηκαν για συνεργασία

 • ανάλογα με την περίπτωση, τα μέτρα που ελήφθησαν για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα ΕΔΕΤ

 • τις δράσεις που αναλαμβάνονται και την πρόοδο που επιτυγχάνεται όσον αφορά τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους

 • τον ρόλο των εταίρων κατά την εφαρμογή του συμφώνου εταιρικής σχέσης

 • μια συνοπτική παρουσίαση των μέτρων που λαμβάνονται σε σχέση με την εφαρμογή των οριζόντιων αρχών και στόχων πολιτικής για την υλοποίηση των ΕΔΕΤ.


1η Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020

Στην 1η Έκθεση προόδου του ΕΣΠΑ 2014–2020 παρέχονται συνολικά στοιχεία σχετικά με τη στρατηγική επισκόπηση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ για τη χρονική  περίοδο 2014 – 2016 με βάση τα στοιχεία υλοποίησης των Προγραμμάτων του. Σημείο αναφοράς της Έκθεσης είναι η πρόοδος για την επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη μέσω της συμβολής των Ευρωπαϊκών, Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 2014-2020.

Στην Έκθεση περιγράφονται επίσης, οι νέες αναπτυξιακές ανάγκες και προκλήσεις που προέκυψαν από την αρχική υιοθέτηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των Προγραμμάτων του μέχρι το τέλος του 2016 οι οποίες διαμόρφωσαν το πλαίσιο για την επανεξέταση κατά το έτος 2018 του αρχικού σχεδιασμού.

Η 1η Έκθεση προόδου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 καταρτίστηκε από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Αύγουστο 2017 κατόπιν της έγκρισής της από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

2η Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020

Στην 2η Έκθεση προόδου του ΕΣΠΑ 2014–2020 παρέχονται συνολικά στοιχεία σχετικά με τη στρατηγική επισκόπηση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ για τη χρονική περίοδο 2014–2018 με βάση τα στοιχεία υλοποίησης των Προγραμμάτων του.

Η 2η Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020 καταρτίστηκε από τη την ΕΥΣΣΑ σύμφωνα με το υπόδειγμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της ηλεκτρονικής βάσης ανταλλαγής δεδομένων της ΕΕ (SFC) κατόπιν της έγκρισής της από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στην κατάρτιση της 2ης Έκθεσης Προόδου συνέβαλλαν οι υπηρεσίες της ΕΑΣ (ΕΥΘΥ, ΕΥΣΕΚΤ και ΕΥΟΠΣ), η Δ/νση Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων του Υπουργείου Οικονομικών, οι Διαχειριστικές Αρχές των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ,  η Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ και επιλεγμένες Γενικές Γραμματείες και Επιτελικές  Δομές Υπουργείων.


 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/11/2019