Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg ENI-CBC "Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας" 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 53.942.475 ευρώ.
Η εθνική (δημόσια) συγχρηματοδότηση για τους Δημόσιους Φορείς και τους Φορείς Δημοσίου Δικαίου ανέρχεται σε 8% του Π/Υ των φορέων στο εκάστοτε έργο.

Επιλέξιμες περιοχές
Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν:

 • Kράτη-μέλη της ΕΕ: Ελλάδα (Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη), Βουλγαρία (Severoiztochen, Yugoiztochen), Ρουμανία (Sud-Est)

 • Xώρες-εταίροι: Γεωργία, Μολδαβία, Αρμενία (ολόκληρη η κάθε χώρα), Ουκρανία (Odesa, Mykolaiv, Kherson, Zaporosh’ye and Donetsk Oblasts, Crimea, Sevastopol)

 • Η Ρωσική Ομοσπονδία ενδέχεται να συμμετέχει μελλοντικά (Rostov Oblast, Krasnodar Krai, Adygea Republic)

 • Υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ χώρα: Τουρκία (İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kirklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartin, Kastamonu, Çankiri, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)


Όραμα
"Η βελτίωση της ευημερίας των κατοίκων της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας, μέσω βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας".

Για την επίτευξή του, θα επιδιωχθούν δύο στρατηγικοί στόχοι της Διασυνοριακής Συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας:

 • Προώθηση της διασυνοριακής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
 • Αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στους τομείς του περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας


Στόχοι

 • Από κοινού προώθηση της επιχειρηματικότητας στους τομείς του τουρισμού και πολιτισμού

 • Αύξηση των ευκαιριών διασυνοριακού εμπορίου και εκσυγχρονισμός του αγροτικού και των συναφών τομέων

 • Βελτίωση της κοινής περιβαλλοντικής παρακολούθησης

 • Προώθηση ευαισθητοποίησης και κοινών δράσεων για τη μείωση των ποτάμιων και θαλάσσιων απορριμμάτων


Ενδεικτικές Δράσεις

 • Προώθηση δράσεων διασυνοριακού τουρισμού και δράσεων ενοποίησης του παράκτιου τουρισμού με τον τουρισμό την ενδότερης χώρας
 • Προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών και δικτύων στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας
 • Δράσεις επίγνωσης σχετικά με τη θαλάσσια μόλυνση και εκπαίδευσης για την βιοποικιλότητα και την προστασία του περιβάλλοντος


Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις – ποιοι ωφελούνται από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις

 • Εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές
 • Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
 • Εμπορικά Επιμελητήρια
 • Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα

 

Αρμόδια Αρχή για τη Διαχείριση του Προγράμματος
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ρουμανίας, Τομέας Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
Bulevardul Libertăţii, Nr. 14, 050706 Bucharest, Sector 5
URL: blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/jop/
Πληροφορίες: Mrs. Laura Bobarnac
Τηλ.: (+40) 372 111323
Fax: (+40) 372 111456
E-mail: laura.bobarnac@mdrap.ro


Εθνική Αρχή στην Ελλάδα
URL: www.interreg.gr
Τηλ.: 2310 469600
E-mail: tsalonidis@mou.gr, asamaras@mou.gr, nchatzisavvas@mou.gr, dliatsis@mou.gr


 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/03/2017

Περιοχή μελών