Έργα ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αποπεράτωση ηλεκτροκίνησης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα ΣΚΑ - Κιάτο

Ηλεκτροκίνηση σιδηροδρομικής γραμμής

Ολοκλήρωση κατασκευής της ηλεκτροκίνησης στη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή από τον σιδηροδρομικό σταθμό Λιοσίων μέχρι το Κιάτο, μήκους 99,6 χιλιομέτρων, καθώς και εννέα ενδιάμεσων σταθμών - στάσεων με τις δευτερεύουσες γραμμές τους.

Οφέλη: Εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα - Πάτρα. Συμπλήρωση των ασυνεχειών των δικτύων μεταφορών, εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και μείωση του χρόνου και του κόστους μετακίνησης.

 

Προϋπολογισμός: € 27.257.320

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας"

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ταμείο Συνοχής

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Αττικής

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Μεταφορές
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Φορέας υλοποίησης: Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/2/2018