Έργα ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επανέκθεση συλλογών Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Κρήτης

Επανέκθεση συλλογών Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Κρήτης

Συντήρηση, καθαρισμός και στερέωση περίπου 2.000 έργων τέχνης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Ανάμεσα στα έργα περιλαμβάνονταν κεραμικά και λίθινα αντικείμενα, σαρκοφάγοι, τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, γλυπτά και άλλα σημαντικά αρχαία αντικείμενα από τη Μινωϊκή κυρίως περίοδο. Μετά τη συντήρηση τα αντικείμενα μεταφέρθηκαν, τοποθετήθηκαν και στερεώθηκαν στους εκθεσιακούς χώρους και πλέον αποτελούν μέρος της μόνιμης έκθεσης των 5.850 έργων τέχνης. Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών, συστημάτων φωτισμού, συστημάτων πολυμέσων και διαδραστικών εφαρμογών για την αίθουσα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προβολών, προμήθεια μικροεπίπλων και καθισμάτων για την αίθουσα προβολών και τους χώρους υποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού. Έκδοση αρχαιολογικού λευκώματος για τις αρχαιολογικές συλλογές του Μουσείου, οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές και άλλες εργασίες.

Οφέλη: Με την ολοκλήρωση του έργου οι επισκέπτες του Μουσείου πλέον βρίσκονται σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον που ταυτόχρονα λειτουργεί ως κέντρο για την διατήρηση, μελέτη και προαγωγή της Κρητικής αρχαιολογικής κληρονομιάς. Αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των επισκεπτών, ενώ η συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, θα τονώσει τον πολιτιστικό και τουριστικό τομέα, όχι μόνο για την πόλη του Ηρακλείου αλλά και για ολόκληρη την Κρήτη.

 

Προϋπολογισμός: €7.900.000

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Κρήτης

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Πολιτισμός
  • Τουρισμός
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Φορέας υλοποίησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Κρήτης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/9/2017