Έργα ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κόμβος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Innovathens

Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Innovathens

Ο κόμβος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Innovathens βρίσκεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και λειτουργεί σαν ένα ολοκληρωμένο κέντρο δικτύωσης, ανταλλαγής γνώσεων και εμπειρίας μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητών και γενικά δημιουργικών ανθρώπων. Το Innovathens αξιοποιεί και μετασχηματίζει υφιστάμενες υποδομές χώρων σε ολοκληρωμένα κέντρα δικτύωσης ανταλλαγής γνώσης και υποστήριξης ανέργων και νεοσύστατων επιχειρήσεων. Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του έχει η ζωντανή, καθημερινή παρουσία των έμπειρων επιχειρηματιών, των επιστημόνων και των ερευνητών, της Ελλάδας και της διασποράς, μέσω δραστηριοτήτων επιμόρφωσης, workshops και συνεργατικών εγχειρημάτων.

Οφέλη: Μέσω του κόμβου υποστηρίζονται νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες με καινοτομικό και εξωστρεφή προσανατολισμό, προσφέροντας γνώσεις και υπηρεσίες στους νέους ανθρώπους που θέλουν να επιχειρήσουν, ώστε να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης των νέων στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

 

Προϋπολογισμός:  €2.345.044,40

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΠΕΠ Αττικής 2007-2013

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Αττικής

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Φορέας υλοποίησης: Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων ΑΕ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/2/2018