Έργα ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ευεργέτουλα Λέσβου

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων και Αποχέτευση Ευεργέτουλα Λέσβου

Κατασκευή τριών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και των αντίστοιχων δικτύων αποχέτευσης στην περιοχή Ευεργέτουλα της Λέσβου. Το έργο καλύπτει το σύνολο των Δημοτικών Διαμερισμάτων, δηλαδή Κεραμειά, Ίππειος, Συκούντα, Κάτω Τρίτος, Μυχού, Ασώματος, Λάμπου Μύλοι και όλους τους οικισμούς με την εξαίρεση του μικρού οικισμού των Πηγαδακίων. Το έργο συνεχίζεται και κατά την περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οφέλη:  Στην περιοχή Ευεργέτουλα δεν υπήρχαν εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, ενώ τα υπάρχοντα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ήταν παντορροϊκά και λόγω παλαιότητας σε κακή κατάσταση, τα δε λύματα κατέληγαν, μέσω χειμάρρων, στον ευαίσθητο αποδέκτη του Κόλπου Γέρας, ανεπεξέργαστα. Με την παραπάνω παρέμβαση εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

 

Προϋπολογισμός: €9.793.000

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Περιβάλλον
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Φορέας υλοποίησης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/1/2017