Έργα ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΠΡΟΤΕΑΣ - Προηγμένες διαστημικές εφαρμογές για την εξερεύνηση του σύμπαντος, του διαστήματος και της Γης

ΠΡΟΤΕΑΣ - Προηγμένες διαστημικές εφαρμογές για την εξερεύνηση του σύμπαντος, του διαστήματος και της Γης

Το έργο ΠΡΟΤΕΑΣ καλύπτει όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης και σχετίζεται άμεσα με τους στρατηγικούς – αναπτυξιακούς στόχους του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Αναλυτικά, οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο έργο είναι: - Αναβάθμιση του τηλεσκοπίου ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ για τη χρήση του σε εκ των υστέρων υποστηρικτικές έρευνες (follow-up surveys) διαστημικών αποστολών με την ανάπτυξη και κατασκευή οπτικής διάταξης ευρέως πεδίου. - Συντήρηση του θόλου και του κτιρίου του ιστορικού διοπτρικού τηλεσκοπίου Newall στο Κέντρο Επισκεπτών του ΕΑΑ στην Πεντέλη. - Ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών για την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της δορυφορικής παρατήρησης της Γης. - Διακρίβωση και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών με χρήση των επίγειων σταθμών και αξιοποίηση των παράγωγων δεδομένων του Ινστιτούτου. - Περαιτέρω εκμετάλλευση των παρατηρήσεων και πειραματικών δεδομένων που λαμβάνονται από τις μετρητικές διατάξεις του ΙΑΑΔΕΤ. - Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε δημόσιους/ ιδιωτικούς φορείς και το κοινό. - Δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας εξειδικευμένου σε θέματα ανάλυσης υπερφασματικής απεικόνισης. - Δημιουργία Κέντρου παρακολούθησης και πρόγνωσης του διαστημικού καιρού που θα στοχεύει στη μελέτη και παρακολούθηση των διαταραχών στον Ήλιο και το διαπλανητικό χώρο, και τη μοντελοποίηση των επιδράσεών τους στο γεωδιάστημα, καθώς και στην ανάπτυξη ενός πιλοτικού συστήματος για την παρακολούθηση και πρόγνωση των επιδράσεων του διαστημικού καιρού στην ιονόσφαιρα, τη θερμόσφαιρα, την πλασμόσφαιρα και το έδαφος. - Ανάπτυξη λογισμικού για την ανάλυση αστρονομικών δεδομένων από διαστημικές αποστολές (αυτόματη ανάλυση φασματικών δεδομένων ακτίνων-Χ και προσδιορισμός ενεργειακών κατανομών).

Οφέλη: Ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, αναβάθμιση και βέλτιστη αξιοποίηση των υποδομών του Ινστιτούτου, ενίσχυση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου μέσω της έρευνας. Οι δράσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του ΙΑΑΔΕΤ που περιλαμβάνει θέματα παρατήρησης της Γης, παρακολούθησης του διαστημικού καιρού αλλά και παρατήρησης του μακρινού σύμπαντος με επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια.

 

Προϋπολογισμός: €1.096.166

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Αττικής

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Διεύθυνση
Λόφος Νυμφών, Θησείο, Αθήνα
Τηλ
210 3490000
Email

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/9/2017