Έργα ΕΣΠΑ

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς

Επέκταση ΜΕΤΡΟ προς Πειραιά

Η επέκταση της γραμμής έχει μήκος 7,6 χλμ, με 6 νέους σταθμούς: Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίκαια, Μανιάτικα, Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης και την προμήθεια συρμών (σειράς ΙΙΙ) για τις ανάγκες των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό της Αθήνας.

Το έργο υλοποιείται σε δύο προγραμματικές περιόδους: ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020 σε δύο διακριτές φάσεις.

Η υλοποίηση της Φάσης Α ́ (ΕΣΠΑ 2007-2013) περιέλαβε τις προπαρασκευαστικές εργασίες και τις αρχικές εργασίες κατασκευής της επέκτασης, την προμήθεια των συρμών, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση της σηματοδότησης των συρμών και κεντρικές εργασίες του συστήματος αυτόματης επιτήρησης συρμών. Επίσης, υπηρεσίες τεχνικού σύμβουλου της Φάσης Α ́, απαλλοτριώσεις, δαπάνες ΟΚΩ, δαπάνες διαχείρισης και επίβλεψης της Φάσης Α ́ και λοιπές μελέτες.

Η υλοποίηση της Φάσης Β ́ (ΕΣΠΑ 2014-2020) περιλαμβάνει: 

 • την ολοκλήρωση των εναπομεινουσών εργασιών κατασκευής, 
 • την ολοκλήρωση της διαδικασίας προμήθειας των συρμών με την καταβολή της εγγύησης,
 • την προμήθεια και εγκατάσταση του Συστήματος Σηματοδότησης της επέκτασης προς Πειραιά, καθώς και την αποδέσμευση της εγγύησης του Συστήματος Σηματοδότησης των 17 συρμών
 • το λογισμικό εφαρμογής (ATS) σταθμών, δοκιμές και τεκμηρίωση της αναβάθμισης του συστήματος ATS
 • την προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμή του Συστήματος Πληροφόρησης Επιβατών (PIS)
 • όλες τις εργασίες των υπολειπόμενων Η/Μ συμβάσεων: Σύστημα Αυτοματισμού και Ελέγχου Κτιρίων (BACS), Σύστημα Ασύρματης Επικοινωνίας (TETRA), Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (FC) και προμήθεια Θυρών Κομίστρου
 • λοιπές υποστηρικτικές δράσεις όπως υπολειπόμενες δαπάνες ΟΚΩ, υπηρεσίες τεχνικών συμβούλων, δημοσιότητα καθώς και δαπάνες διαχείρισης και επίβλεψης.

Οφέλη: Με την κατασκευή της επέκτασης του Μετρό προς τον Πειραιά θα εξυπηρετούνται καθημερινά 132.000 επιβάτες, ενώ ο συνολικός χρόνος από το λιμάνι έως το αεροδρόμιο θα διανύεται με το Μετρό σε μόλις 45 λεπτά. Επιπρόσθετα, με τη λειτουργία του έργου θα κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 23.000 Ι.Χ. οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2 κατά 120 τόνους ημερησίως.

 

Προϋπολογισμός: €358.341.757

 

Προγραμματική περίοδος

 • ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

 • ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας"

Ταμεία συγχρηματοδότησης

 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 • Ταμείο Συνοχής

Περιοχή εφαρμογής

 • Περιφέρεια Αττικής

Τομέας ενδιαφέροντος

 • Μεταφορές

Φωτογραφίες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/2/2018