Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 1 από 1 από 1 σελίδες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2017-2018 στο πλαίσιο της πάξης "Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας" στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

20/2/2018 - Υποστήριξη Δικαιούχων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, ...

Αποτελέσματα 1 - 1 από 1 από 1 σελίδες