Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σεμινάριο ESPON: "Χωρική Συνοχή μετά το 2020: Ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη για πιο αποτελεσματικές πολιτικές", Σόφια, 30-31 Μαΐου 2018

27/4/2018

 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας ESPON 2020 διοργανώνεται Σεμινάριο, σε συνεργασία με την Βουλγαρική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, με τίτλο "Χωρική Συνοχή μετά το 2020: Ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη για πιο αποτελεσματικές πολιτικές" που θα διεξαχθεί στη Σόφια, στις 30-31 Μαΐου 2018.

Εν μέσω της τρέχουσας συζήτησης για το μέλλον των πολιτικών της ΕΕ που συνδέεται με την επικείμενη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επερχόμενο πολυετές σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ μετά το 2020, οι περιφέρειες και οι πόλεις υποστηρίζουν μια ισχυρότερη χωρική διάσταση προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα γύρω από την ανάπτυξη διαφορετικών περιοχών στην Ευρώπη. Το Σεμινάριο δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συναντήσουν μελλοντικούς τους συνεργάτες, να ανταλλάξουν ιδέες, να αντλήσουν έμπνευση και να συζητήσουν με ποιους τρόπους διαφορετικές πολιτικές και εργαλεία σχεδιασμού μπορούν να υποστηρίξουν μια κατεύθυνση προς μια πιο ολοκληρωμένη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική ανάπτυξη για την περίοδο μετά το 2020.

Οι προσεχείς δημοσιεύσεις ESPON "Η Χωρική Διάσταση των Μελλοντικών Πολιτικών" και "Τα Εργαλεία Διακυβέρνησης και Σχεδιασμού για την Υποστήριξη της Πολυκεντρικής Ανάπτυξης" που συνθέτουν τα πιο πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα του ESPON, καθώς και τα πρώτα αποτελέσματα της δραστηριότητας του Ευρωπαϊκού Χωρικού Πλαισίου Αναφοράς θα τροφοδοτήσουν την εν λόγω συζήτηση.

Επιπλέον, το σεμινάριο θα δώσει πληροφορίες γύρω από τα νεότερα στοιχεία του ESPON αναφορικά με τα θέματα που σχετίζονται με τη χωρική συνοχή όπως τη μετανάστευση, την αγορά εργασίας, τις δημόσιες υπηρεσίες, την κλιματική αλλαγή, τον χωροταξικό σχεδιασμό, τη διακυβέρνηση και πολλά άλλα.

Στον διαδικτυακό τόπο του ESPON θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Εγγραφές έως την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018.

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/4/2018