Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Έως 28 Ιουνίου η υποβολή προτάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την χρηματοδότηση με τουλάχιστον 70.000€ δράσεων ενημέρωσης για την πολιτική της Συνοχής από ιδιωτικούς, δημόσιους και άλλους φορείς

21/5/2018

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει εκδώσει πρόσκληση (media call) με την οποία καλεί ιδιωτικούς, δημόσιους και άλλους φορείς να υποβάλλουν προτάσεις για να υλοποιήσουν δράσεις ενημέρωσης για την Πολιτική της Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι φορείς αυτοί μπορούν να είναι ενδεικτικά:

  • Οργανισμοί μέσων μαζικής ενημέρωσης / ειδησεογραφικά πρακτορεία (τηλεόραση, ραδιόφωνο, γραπτός Τύπος, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, νέα μέσα ενημέρωσης, συνδυασμός διάφορων μέσων ενημέρωσης)
  • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
  • Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα
  • Ερευνητικά κέντρα και ομάδες προβληματισμού (think-tanks)
  • Οργανώσεις ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
  • Ιδιωτικοί φορείς
  • Δημόσιες αρχές (εθνικές, περιφερειακές και τοπικές), με εξαίρεση τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν σε αξιολόγηση και αυτές που θα επιλεγούν θα λάβουν επιχορήγηση από τουλάχιστον 70.000 και έως 300.000 ευρώ. Η επιχορήγηση θα λάβει τη μορφή επιστροφής σε ποσοστό 80% των πραγματικών επιλέξιμων δαπανών της δράσης. Το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να καλυφθεί από ίδιους πόρους του φορέα υλοποίησης.

Η πρόσκληση, τα σχετικά έντυπα υποβολής και όλες οι πρόσθετες πληροφορίες βρίσκονται στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/ 

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/5/2018