Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Αττική

Έχει λήξει

Επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες ώστε να αντικατασταθούν τα υφιστάμενα συστήματα θέρμανσης πετρελαίου, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών. Ενισχύνοται κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές της Αττικής με χαμηλή τιμή ζώνης και χαμηλή διείσδυση φυσικού αερίου και των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Περιλαμβάνονται οι εξής μορφές κατοικίας:

 • Μονοκατοικία: Το ενιαίο κτίριο που περιλαμβάνει μία ιδιοκτησία, που διατάσσεται σε μία ή περισσότερες στάθμες, με κύρια χρήση κατοικίας. Στον ορισμό της μονοκατοικίας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις κτιρίων μικτής χρήσης, με χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθμη του ισόγειου / ημιυπόγειου / ημιώροφου με ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο από το δρόμο).
 • Πολυκατοικία: Το ενιαίο κτίριο που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κτιριακές μονάδες - ιδιοκτησίες με κύρια χρήση κατοικίας, σε οριζόντια ή/και κατακόρυφη διάταξη. Στον ορισμό της πολυκατοικίας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις κτιρίων κατοικίας δύο και πλέον ορόφων με χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθμη του ισόγειου / ημιυπόγειου / ημιώροφου με ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο από το δρόμο).
 • Διαμέρισμα: κτιριακή μονάδα – ιδιοκτησία εντός κτιρίου με χρήση πολυκατοικίας.

 

Στην εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις κατοικιών περιλαμβάνονται: η τεχνική διάταξη που περιλαμβάνει τον καυστήρα, το λέβητα, τις σωληνώσεις, τις βάνες, τις θυρίδες αερισµού, τις συνδέσεις, την καπνοδόχο, καθώς και τυχόν πρόσθετα εξαρτήματα και κατασκευές που αφορούν σε μέτρα ασφαλείας (π.χ. αερισμός µε ανεμιστήρα ή/και ανιχνευτής φυσικού αερίου) καθώς και οι εργασίες και τα υλικά μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

Περίοδος υποβολής

από 27/12/2017 έως 31/5/2018

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής. Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στο κείμενο της Προκήρυξης (βλ. Σχετικά αρχεία).

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Τα φυσικά πρόσωπα (ωφελούμενοι) θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: να έχουν ...

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες δαπάνες της παρούσας Πρόσκλησης είναι οι εξής:

 • Εκπόνηση μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης.
 • Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου και έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου.
 • Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης.
 • Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστασίου, κλπ.
 • Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς).
 • Σωληνώσεις φυσικού αερίου και καμινάδα.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καυστήρα - λέβητα.
 • Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις επιλέξιμες δαπάνες για τη μετατροπή μιας υφιστάμενης εγκατάστασης πετρελαίου σε φυσικό αέριο σε ποσοστό 100%. Τα επιδοτούμενα ποσά διαμορφώνονται ανάλογα με την κατηγορία σύνδεσης των κατοικιών και την εγκατεστημένη ισχύ του
συστήματος θέρμανσης και μπορεί να φτάσουν μέχρι και €22.000 για μία κεντρική θέρμανση, €8.000 για μία μονοκατοικία και €4.500 για την αυτόνομη τυπική σύνδεση ενός διαμερίσματος.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες και τα ποσοστά επιδότησης στα άρθρα 6 και 7 της Προκήρυξης (βλ. Σχετικά αρχεία)

Προϋπολογισμός

€ 4.705.000

Ο προϋπολογισμός αφορά στους πόρους του ΕΣΠΑ και συμπληρώνεται από πόρους της ΕΔΑ Αττικής ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματός της που επιδοτεί μέρος του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις κατοικιών προς αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, 141 23 Λυκόβρυση
Τηλ
11322, 213 0882000

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/6/2018

Περιοχή μελών