Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων ΔΕΔ-Μ της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Έχει λήξει

Έργα που αφορούν σε αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό και εγκαταστάσεις ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων ΔΕΔ-Μ της Περιφέρειας. Ενδεικτικά αφορά σε έργα ενίσχυσης ασφάλειας λιμένων, επέκτασης λιμενικών έργων (κυματοθραύστες, μόλοι κ.α.), ενίσχυσης δυναμικότητας και χωρητικότητας λιμένων, βελτίωσης επίγειων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών, χώρων στάθμευσης, δημιουργίας/ επέκτασης δικτύων εξυπηρέτησης σκαφών, έργα πυρασφάλειας, ηλεκτροφωτισμού και σημάνσεων, περιβαλλοντικής αναβάθμισης, εξοπλισμού και συστημάτων λειτουργίας κ.α., σύμφωνα με τις ανάγκες και σχεδιασμό του εκάστοτε λιμένα.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Λιμενικό Ταμείο Δήμου Σκιάθου
  • Οργανισμός Λιμένος Βόλου ΑΕ

Περίοδος υποβολής

από 12/3/2018 έως 29/6/2018

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Προϋπολογισμός

€ 3.500.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Θεσσαλίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα
Τηλ
2413 505100
Φαξ
2410 287408

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/6/2018

Περιοχή μελών