Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Έχει λήξει

Ενίσχυση και υποστήριξη φοιτητών ΑΜΕΑ, φοιτητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) ή χαμηλών εισοδηματικών τάξεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, για τη φοίτηση και την ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς και η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ή σε ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες με χαμηλά εισοδήματα. Υλοποίηση κυρίως των ακόλουθων δράσεων: • Δημιουργία Δομής Υποστηρικτικών Δράσεων προς φοιτητές ΑΜΕΑ και από ΕΚΟ • Χορήγηση υποτροφιών • Ενίσχυση φοιτητών χαμηλών εισοδηματικών τάξεων και ΑΜΕΑ μέσω επιδότησης διαμονής στην πόλη φοίτησης (επιδότηση καταλύματος). Ωφελούμενοι θα είναι οι φοιτητές ΑμεΑ, από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Σε ποιους απευθύνεται

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής

από 27/2/2018 έως 31/5/2018

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Όροι και προϋποθέσεις

Η πρόταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση ...

Προϋπολογισμός

€ 175.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278008, 210 3278112
Φαξ
210 3278028

Ευγενία Δούκα

210 3278109
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/6/2018

Περιοχή μελών