Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης

Έχει λήξει

Δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος δομημένου με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών και η ισότιμη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, των κοινωνικά ευάλωτων φοιτητών και των φοιτητών ΑΜεΑ ή /και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, του ΤΕΙ Κρήτης. Υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων: • Παρακολούθηση και υποστήριξη κοινωνικά ευάλωτων φοιτητών και ΑΜεΑ. • Ψυχοκοινωνική στήριξη και της προαγωγή της υγείας των κοινωνικά ευάλωτων φοιτητών και ΑΜεΑ. • Παρεμβάσεις προσβασιμότητας. • Παρεμβάσεις ενίσχυσης των νεοεισερχόμενων φοιτητών που ανήκουν στην ομάδα στόχο. Ωφελούμενοι θα είναι οι φοιτητές ΑμεΕΑ και ΕΚΟ του ΤΕΙ Κρήτης.

Σε ποιους απευθύνεται

ΤΕΙ Κρήτης

Περίοδος υποβολής

από 27/2/2018 έως 30/4/2018

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κρήτης

Όροι και προϋποθέσεις

Η πρόταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση ...

Προϋπολογισμός

€ 306.229

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278008, 210 3278112
Φαξ
210 3278028

Ευγενία Δούκα

210 3278109
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/5/2018

Περιοχή μελών