Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στην Αττική

Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης και πρόνοιας, στην Περιφέρεια Αττικής. Ενδεικτικές δράσεις: • Διαμόρφωση χώρων (χώροι υγιεινής, αποδυτήρια, κ.α.) • Προσβασιμότητα ΑμεΑ (διάδρομοι πρόσβασης, κ.α.) • Επαύξηση βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ  • Ηλεκτρονικός εξοπλισμός • Σχεδιασμός - υλοποίηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας • Εξοπλισμός σειράς προτεραιότητας • Έπιπλα • Εξοπλισμός εστίασης (φούρνος, πάγκοι εργασίας, κ.α.) • Εξοπλισμός αποθήκευσης (καταψύκτης, ψυγείο, κ.α.) • Λοιπά ειδικά όργανα (σύστημα πυρασφάλειας, κλιματιστικά, κ.α.) • Ηλεκτρολογικό Υλικό • Ιματισμός • Παιχνίδια εξωτερικού χώρου • Παιχνίδια εσωτερικού χώρου – γωνιές απασχόλησης.

Σε ποιους απευθύνεται

ΟΤΑ Α’ Βαθμού και Νομικά Πρόσωπα αυτών

Περίοδος υποβολής

από 12/3/2018 έως 10/9/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής 2014-2020 στη διεύθυνση Λ. Συγγρού 98-100, 5ος όροφος, 117 41, Αθήνα συνημμένα με την υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 5.090.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Συγγρού 98 - 100, 117 41 Αθήνα
Τηλ
213 1501500
Φαξ
213 1501501

Δέσποινα Κοσμά

213 1501512
  

Αλεξάνδρα Μαυρογονάτου

213 1501513
  

Ειρήνη Ντότσικα

213 1501517
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/3/2018

Περιοχή μελών