Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εγκύκλιος 71760/28.6.2017 Υποστήριξη δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημοσίου χαρακτήρα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/6/2017

  • ZIP (960,93 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/7/2017

Περιοχή μελών

Επιτροπές Παρακολούθησης 2017

ΕΣΠΑ 2014-2020: Στοιχεία και πληροφορίες

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΩΝ

EU in my region - Η Ευρώπη στην περιοχή μου

Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund)

ESCROW ACCOUNT: Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός

 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ