Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Διαγωνισμοί Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Έργα Προτεραιότητας στην Ελλάδα
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
Startup Greece Πρωτοβουλία Jessica

Τα νέα του ΕΣΠΑ

9 Μαΐου - Ημέρα της Ευρώπης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 08/05/2015

Η Ημέρα της Ευρώπης (9 Μαΐου) δίνει την ευκαιρία να γιορτάσουμε την ειρήνη και την ενότητα στην Ευρώπη. Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής 'δήλωσης Σούμαν'. Σε ομιλία του στο Παρίσι το 1950, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν πρότεινε μια νέα μορφή πολιτικής συνεργασίας στην Ευρώπη, η οποία θα απέτρεπε κάθε ενδεχόμενο πολέμου μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών.

Εναρκτήρια εκδήλωση του νέου προγράμματος εδαφικής συνεργασίας ESPON 2020, Λετονία 3 & 4 Ιουνίου 2015

Ημερομηνία δημοσίευσης: 08/05/2015

To Υπουργείο Αειφόρου Ανάπτυξης και Υποδομών του Λουξεμβούργου που είναι η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας ESPON 2020, σας προσκαλεί στο εναρκτήριο σεμινάριο του προγράμματος ESPON 2020 που θα λάβει χώρα στις 3 και 4 Ιουνίου 2015 στη Jūrmala  της Λετονίας, της προεδρεύουσας χώρας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Προκήρυξη για τη δημιουργία της Εξωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης (External Assessment Panel) των θεματικών δικτύων URBACT

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/04/2015

Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού προγράμματος URBACT ΙΙΙ, “Commissariat Général à l’Egalité des Territoires” (CGET) δημοσίευσε προκήρυξη για τη συγκρότηση της Εξωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης (External Assessment Panel) των νέων δικτύων του URBACT III.

Υποβολή βιογραφικών για εμπειρογνώμονες URBACT

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/04/2015

Ενδιαφέρεστε να παρέχετε τις γνώσεις και την εμπειρία σας στα δίκτυα URBACT III; …γίνετε ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ του URBACT III!

Δάνεια JEREMIE με πόρους του ΕΣΠΑ διαθέσιμα σε περισσότερες Τράπεζες

Ημερομηνία δημοσίευσης: 09/04/2015

Τα Ευνοϊκά Δάνεια JEREMIE για σκοπούς Γενικής Επιχειρηματικότητας με πόρους του ΕΣΠΑ χορηγούνται πλέον από το δίκτυο τεσσάρων τραπεζών και συγκεκριμένα  των Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, που συνεργάζονται για αυτό το σκοπό με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 32.433 θέσεις πεντάμηνης πλήρους απασχόλησης σε Δήμους

Ημερομηνία δημοσίευσης: 06/04/2015

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης µέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστηµα πέντε (5) µηνών σε ∆ήµους.

Φεστιβάλ πόλεων URBACT 2015 - Ρίγα, 6-8 Μαΐου 2015

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/01/2015

Η Τεχνική Γραμματεία URBACT και με αφορμή την έναρξη του νέου προγράμματος URBACT III της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, διοργανώνει στη Ρίγα στο πλαίσιο της Λετονικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης το πρώτο Φεστιβάλ Πόλεων.

Διενέργεια διαγωνισμού για την αποτίμηση των καλύτερων αξιολογήσεων της περιόδου 2007-2013 – Οργάνωση Συνεδρίου για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/03/2015

Η Μονάδα Αξιολόγησης και Ευρωπαϊκού Εξαμήνου της Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της ΕΕ στο Δίκτυο Αξιολόγησης του Ιανουαρίου 2015, ενημέρωσε τα κράτη-μέλη για τη διενέργεια διαγωνισμού για την αποτίμηση των καλύτερων αξιολογήσεων της περιόδου 2007-2013.

Εγκρίθηκαν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/12/2014

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ανακοινώνει ότι υπεγράφησαν από τους αρμόδιους Επιτρόπους Περιφερειακής Πολιτικής και Κοινωνικών Υποθέσεων τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Οι δύο Επίτροποι ενέκριναν το σύνολο των Προγραμμάτων που υπέβαλε η χώρα και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).