Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Διαγωνισμός Φωτογραφίας 2014 Το ΕΣΠΑ ΤΡΕΧΕΙ 11 ευκαιρίες για την επιχείρηση σου Έργα Προτεραιότητας στην Ελλάδα

Αναζήτηση προκηρύξεων με απλά βήματα
Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
Startup Greece Επιχειρηματικότητα
Πληροφορίες για τις δράσεις του ΕΣΠΑ

Τα νέα του ΕΣΠΑ

Νέο πρόγραμμα για 16.620 ανέργους ηλικίας 29 έως 64 ετών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 01/10/2014

Το πρόγραμμα «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση» απευθύνεται σε 16.620 ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, με στόχο την ενίσχυσή τους μέσω  συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης και απασχόλησης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΥΔ&ΠΛΑΠ για την πρόσληψη συμβούλου επικοινωνίας για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/09/2014

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ως Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, πρόκειται να αναθέσει το έργο "Σύμβουλος Επικοινωνίας". Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εξειδικεύονται στο εγκεκριμένο σχέδιο δημοσιότητας του προγράμματος και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΧ (βλ. http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Toolbox-for-programmes)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την Επιταγή Εισόδου για άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/09/2014

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 23:59 μ.μ. η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την Επιταγή Εισόδου για άνεργους νέους ηλικίας 25-29 ετών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/09/2014

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 23:59 μ.μ. η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

«Νεολαία σε Κίνηση» στην Καλαμάτα 11 έως 13 Σεπτεμβρίου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/09/2014

Η «Νεολαία σε Κίνηση», είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της απασχολησιμότητας των νέων, μέσω της κινητικότητας.

Ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα "Επιταγή εισόδου για νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας"

Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/08/2014

Σκοπός του προγράμματος είναι να αυξήσει τις ευκαιρίες για την είσοδο των νέων ανέργων ηλικίας 18 έως 24 ετών στην αγορά εργασίας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Δημοσιεύτηκαν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/07/2014

Στην ενότητα Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 του espa.gr και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο http://www.espa.gr/el/Pages/StaticNewProgrammingPeriod.aspx έχουν δημοσιευτεί τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Ιουλίου 2014.