Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Διαγωνισμοί Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Έργα Προτεραιότητας στην Ελλάδα
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
Startup Greece Πρωτοβουλία Jessica

Τα νέα του ΕΣΠΑ

Νέο πρόγραμμα voucher για 7.000 άνεργους πτυχιούχους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/12/2014

Ο ΟΑΕΔ, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, αναλαμβάνει την υλοποίηση του Προγράμματος «Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.».

Προδημοσίευση δύο δράσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανέργους από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/12/2014

Εκδόθηκαν οι προδημοσιεύσεις για την ενεργοποίηση δύο σημαντικών εμπροσθοβαρών δράσεων επιχειρηματικότητας από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ. Πρόκειται για τις δράσεις "Επιχειρούμε Δυναμικά" που απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και "'Επιχειρηματική Ευκαιρία" που θα ενισχύσει επιχειρηματικά σχέδια ανέργων.   

Ξεκινάει η υλοποίηση δύο εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ, για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και ανέργους

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/12/2014

Εγκρίθηκε η προδημοσίευση προσκλήσεων που αφορούν σε δύο εμπροσθοβαρείς δράσεις για την επιχειρηματικότητα από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Η πρώτη δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και η δέυτερη θα ενισχύει επιχειρηματικά σχέδια ανέργων. Οι προδημοσιεύσεις των δράσεων θα δημοσιευτούν στο προσεχές χρονικό διάστημα.  

Μεγάλη συμμετοχή είχε η εκδήλωση ενημέρωσης για το πρόγραμμα URBACT της νέας περιόδου 2014-2020 που διοργανώθηκε την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014 στην Αθήνα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 09/12/2014

Με ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθη η ενημερωτική ημερίδα «Η νέα εποχή του URBACT III υποστήριξη των πόλεων: οι επόμενες κινήσεις….» που είχε ως στόχο την παρουσίαση του νέου προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας URBACT III, τις προϋποθέσεις συμμετοχής των πόλεων στην υλοποίηση έργων του προγράμματος και τις ευκαιρίες και τα οφέλη που προκύπτουν για τις πόλεις από τη δικτύωσή τους και τη συμμετοχή τους σε αυτά τα έργα.

Ανοικτή Πρόσκληση για την επιλογή εμπειρογνωμόνων - αξιολογητών για την αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» του ΧΜ του ΕΟΧ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/12/2014

Στο πλαίσιο του προγράμματος Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλασσίων & Εσωτερικών Υδάτων, του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009 – 2014, αναρτήθηκε η πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση προτάσεων.

Νέες Προσκλήσεις του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) για την προστασία των υδάτων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/12/2014

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) – Διαχειριστής Προγράμματος, καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στην κατηγορία Δυνητικών Φορέων Υλοποίησης που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, για την υποβολή προτάσεων πράξεων στις παρακάτω Προσκλήσεις, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιοχής Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014.

Προδημοσίευση 6 δράσεων από το ΕΣΠΑ 2014-2020 με στόχο την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη προβλεπόμενης Δημόσιας Δαπάνης 123 εκ. ευρώ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/11/2014

Στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, προχωρούν στην προδημοσίευση έξι (6) Δράσεων που απευθύνονται στην επιχειρηματική και ερευνητική - ακαδημαική κοινότητα με συνολική προβλεπόμενη Δημόσια Δαπάνη 123.000.000€.

Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ- ΕΟΧ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/11/2014

Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ για εκπόνηση Μεταδιδακτορικής έρευνας ή τμήματος Διδακτορικής διατριβής σε γνωστικά πεδία που εμπίπτουν στον τομέα Διαχείρισης των Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδατικών Πόρων σε Πανεπιστήμια και Οργανισμούς της Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν Ακαδ. Έτους 2014 -2015.