Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Το ΕΣΠΑ ΤΡΕΧΕΙ 11 ευκαιρίες για την επιχείρηση σου Φυλλάδιο ΕΣΠΑ - 2013-09-17 Έργα Προτεραιότητας στην Ελλάδα

Αναζήτηση προκηρύξεων με απλά βήματα

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις με μεγάλη επισκεψιμότητα

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
Startup Greece Επιχειρηματικότητα
Πληροφορίες για τις δράσεις του ΕΣΠΑ

Τα νέα του ΕΣΠΑ

Ημερίδα Διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 09/04/2014

Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά στην πολύπλευρη και δυναμική ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, καθώς εξειδικεύει τις πολιτικές για την προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης και για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της δια βίου μάθησης.

Ημερίδα για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του νέου ΕΣΠΑ 3/4/2014

Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/04/2014

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας διοργανώνει αύριο Πέμπτη 3 Απριλίου στο ξενοδοχείο Χίλτον ημερίδα διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία («ΕΠΑνΕΚ-κίνηση») του νέου ΕΣΠΑ.

Ανακοίνωση σχετικά με τα αιτήματα θεραπείας του Προγράμματος Ενίσχυσης ΜΜΕ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/04/2014

Από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ ανακοινώνονται τα ακόλουθα: Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στη δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» εκδόθηκαν τον Οκτώβριο 2013. Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων αυτών υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους επενδυτές προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ αιτήματα θεραπείας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απόσπασης υπαλλήλων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΔ&ΠΛΑΠ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/04/2014

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Βιογραφικού τους Σημειώματος και να καταθέσουν αίτημα αξιολόγησης, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cohesionfund@mnec.gr, ή μέσω ταχυδρομείου στην εξής διεύθυνση: "Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΔ&ΠΛΑΠ)", Νίκης 10 (6ος όροφος), 105 63 ΑΘΗΝΑ, μέχρι την Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 και ώρα 16:00μμ. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 211 3332194, καθημερινά από 09:30πμ - 17:30μμ.

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών έως 31 Μαρτίου 2014 για δυνητικά δικαιούχους Προγράμματος Ενίσχυσης ΜΜΕ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/03/2014

Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2014 η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών  για τους δυνητικά εντασσόμενους επενδυτές στο Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που έληγε σήμερα.

Λήγει σήμερα 20/03/2014 η προθεσμία κάλυψης των προϋποθέσεων για τα δυνητικά εντασσόμενα έργα στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/03/2014

Στις 20/03/2014 λήγει η προθεσμία κάλυψης των προϋποθέσεων για τους επενδυτές που εντάχθηκαν υπό προϋποθέσεις στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών», προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ένταξή τους σε αυτό.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/03/2014

Την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με σκοπό την δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Νέα προγράμματα απασχόλησης για ανέργους

Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/02/2014

Στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της ανεργίας, άμεσα θα ξεκινήσει η υλοποίηση τριών νέων στοχευμένων προγραμμάτων απασχόλησης για ανέργους.

Νέος κύκλος εκδηλώσεων ενημέρωσης για τους δικαιούχους επενδυτές του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/02/2014

Μια σειρά από εκδηλώσεις διοργανώνονται από τους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Περιφέρειες προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά οι ενταγμένες επιχειρήσεις στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ.