Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δημόσιο και κοινωνικό τομέα

Έχουν λήξει

Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας. Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι  Αλεξανδρούπολης, Αρταίων, Βέροιας, Ζακύνθου, Θηβαίων, Καβάλας, Καλαμάτας, Καλλιθέας, Καστοριάς, Κατερίνης, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κεφαλονιάς, Κορινθίων, Κω, Περιστερίου, Πρέβεζας, Πύργου, Ρεθύμνης, Ρόδου, Σάμου, Σερρών, Τρικκαίων, Φλώρινας, Φυλής, Χαλανδρίου, Χαλκιδαίων και Χίου ή οι εποπτευόμενοι φορείς αυτών
  • Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) με την ιδιότητα του Συντονιστή Δικαιούχου

Περίοδος υποβολής

από 25/1/2012 έως 30/3/2012

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των προτάσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

Τι χρηματοδοτείται

Ο Συντονιστής Δικαιούχος υποβάλλει ξεχωριστή Πρόταση για κάθε Άξονα Προτεραιότητας.

Οι Προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν: α) τις επιμέρους προτάσεις των Δικαιούχων ΟΤΑ οι οποίες θα αφορούν σε διακριτά υποέργα και β) την πρόταση του Συντονιστή Δικαιούχου.

Αναλυτικότερα, η διαδικασία υποβολής προτάσεων ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

  • Οι Δικαιούχοι ΟΤΑ συντάσσουν το μέρος της Πρότασης για το φυσικό αντικείμενο που τους αφορά, καθώς και τα αντίστοιχα συνοδευτικά έγγραφα και τα αποστέλλουν στο Συντονιστή Δικαιούχο.
  • Ο Συντονιστής Δικαιούχος παραλαμβάνει και επιμελείται την ορθότητα των εγγράφων και τα ενσωματώνει στην αντίστοιχη Πρόταση του κάθε Άξονα Προτεραιότητας.

Προϋπολογισμός

€ 8.300.000

Οι Προτάσεις υποβάλλονται από το Συντονιστή Δικαιούχο μέχρι την 30/3/2012 σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Κοραή 4, 105 64 Αθήνα) τις ώρες 09:00-16:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4 (2ος όροφος), 105 64 Αθήνα
Τηλ
213 1320600
Φαξ
213 1320666

Δ.Κάμπουρας

213 1501453
  

Ι.Κωνσταντή

213 1501481
  

Μ.Χ.Μακρανδρέου

213 1501480
 
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ)
Γ. Γκόνου
Διεύθυνση
Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα
Τηλ
213 1320670
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/3/2012