Έργα ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

​Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται ενδεικτικά έργα και δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013. Με την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 θα προστεθούν επιπλέον έργα αυτής της περιόδου.

Γεωγραφική περιοχή Επιλογή από Χάρτη
Τομέας ενδιαφέροντος

Ταμείο συγχρηματοδότησης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 70 από 7

Επανέκθεση συλλογών Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Κρήτης

Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες συντήρησης των εκθεμάτων και του κτιρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Κρήτης.


Περιοχή εφαρμογής:

Περιφέρεια Κρήτης

Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς

Κατασκευή της δυτικής επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας προς Πειραιά, από τον Σταθμό Αγία Μαρίνα έως τον επίσταθμο του Δημοτικού Θεάτρου.


Περιοχή εφαρμογής:

Περιφέρεια Αττικής

Σχολικό Κέντρο Καμποχώρων, Χίου

Αποπεράτωση σχολικού κέντρου δυναμικότητας 150 μαθητών με 10 αίθουσες διδασκαλίας στη περιοχή Καμποχώρων Χίου.


Περιοχή εφαρμογής:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Αγροτικές ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο αποτελούμενο από καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, εφαλτήριο για τη μετάβαση του αγροτικού τομέα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.


Περιοχή εφαρμογής:

Όλη η Ελλάδα

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) Ιωαννίνων

Κατασκευή ΧΥΤΑ για την υγειονομική ταφή των απορριμάτων του Νομού Ιωαννίνων.


Περιοχή εφαρμογής:

Περιφέρεια Ηπείρου

Αποκατάσταση της οικίας του Ελευθέριου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων

Ενίσχυση της στατικής επάρκειας του κελύφους του κτιρίου της οικίας Βενιζέλου και μορφολογική του αποκατάσταση.


Περιοχή εφαρμογής:

Περιφέρεια Κρήτης

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΑΠΘ

Ώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της λειτουργίας της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Περιοχή εφαρμογής:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης

Eργαλείο ψηφιακής τεχνολογίας, το οποίο συμβάλλει στη μετάβαση του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου και των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας στην εποχή της Ψηφιακής Δικαιοσύνης.


Περιοχή εφαρμογής:

Όλη η Ελλάδα

Στήριξη της γυναικείας απασχόλησης

Χρηματοδότηση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από άνεργες γυναίκες σε οκτώ Περιφέρειες της χώρας (Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορ. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου).


Περιοχή εφαρμογής:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Βιοκλιματικό Δημοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονίκης

Βιοκλιματική αναβάθμιση του 8ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών Θεσσαλονίκης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και χώρων, μέσω του βιοκλιματικού τους σχεδιασμού και της αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.


Περιοχή εφαρμογής:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αποτελέσματα 1 - 10 από 70 από 7

Περιοχή μελών