Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Η βιβλιοθήκη περιέχει αποκλειστικά και μόνο έγγραφα που αφορούν την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Για αναζήτηση υλικού για προηγούμενες περιόδους, μπορείτε να μεταβείτε εδώ

Απλή αναζήτηση

 
Αποτελέσματα 1 - 10 από 372 από 38
Απόφαση Έγκρισης Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών - 1η Επικαιροποίηση - Ιούνιος 2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/7/2020
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών (ΕΣΠΔ) - Επικαιροποίηση Ιούνιος 2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/7/2020
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Διεκτών - Παραρτήματα- 1η Επικαιροποίηση - Ιούνιος 2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/7/2020
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
ΥΑ 29440/14.05.2020 (ΦΕΚ 1907/Β/18.5.2020) Έναρξη λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/5/2020
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εσωτερικών
ΚΥΑ 23774/15.04.2020 (ΦΕΚ 1610/Β/27.04.2020) Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδ.Υπηρ.Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/4/2020
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Εσωτερικών
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/558 της 23.4.2020 για τροποποίηση κανονισμών 1301/2013 και 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των ΕΔΕΤ για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης COVID-19

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/4/2020
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΚΥΑ 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1384/Β/14.4.2020) Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/4/2020
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Οικονομικών
Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης ΠΕΠ Πελοποννήσου 2018

Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/4/2020
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Συνοπτική Ενημέρωση Πολιτών για την υλοποίηση του ΠΕΠ Πελοποννήσου - Ετήσια Έκθεση 2018

Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/4/2020
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/461 της 30.3.2020 για χρηματοδοτική ενίσχυση σε Κ-Μ κ χώρες που έχουν πληγεί σημαντικά από σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/3/2020
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Αποτελέσματα 1 - 10 από 372 από 38