Έργα ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

​Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται ενδεικτικά έργα και δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013. Με την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 θα προστεθούν επιπλέον έργα αυτής της περιόδου.

Γεωγραφική περιοχή Επιλογή από Χάρτη
Τομέας ενδιαφέροντος

Ταμείο συγχρηματοδότησης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 55 από 6

ΠΡΟΤΕΑΣ - Προηγμένες διαστημικές εφαρμογές για την εξερεύνηση του σύμπαντος, του διαστήματος και της Γης

Το έργο ΠΡΟΤΕΑΣ καλύπτει όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης και σχετίζεται άμεσα με τους στρατηγικούς – αναπτυξιακούς στόχους του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.


Περιοχή εφαρμογής:

Περιφέρεια Αττικής

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΑΠΘ

Ώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της λειτουργίας της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Περιοχή εφαρμογής:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) Ιωαννίνων

Κατασκευή ΧΥΤΑ για την υγειονομική ταφή των απορριμάτων του Νομού Ιωαννίνων.


Περιοχή εφαρμογής:

Περιφέρεια Ηπείρου

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης

Eργαλείο ψηφιακής τεχνολογίας, το οποίο συμβάλλει στη μετάβαση του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου και των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας στην εποχή της Ψηφιακής Δικαιοσύνης.


Περιοχή εφαρμογής:

Όλη η Ελλάδα

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Το έργο "Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση" (e-prescription) είναι μια κρίσιμη μεταρρύθμιση στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης, για τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας.


Περιοχή εφαρμογής:

Όλη η Ελλάδα

Επέκταση της Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας, τμήμα Αιγάλεω - Αγία Μαρίνα

Επέκταση της γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας.


Περιοχή εφαρμογής:

Περιφέρεια Αττικής

Επανέκθεση συλλογών Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Κρήτης

Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες συντήρησης των εκθεμάτων και του κτιρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Κρήτης.


Περιοχή εφαρμογής:

Περιφέρεια Κρήτης

Βιοκλιματικό Δημοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονίκης

Βιοκλιματική αναβάθμιση του 8ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών Θεσσαλονίκης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και χώρων, μέσω του βιοκλιματικού τους σχεδιασμού και της αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.


Περιοχή εφαρμογής:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ευεργέτουλα Λέσβου

Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και των αντίστοιχων δικτύων αποχέτευσης στην περιοχή Ευεργέτουλα της Λέσβου.


Περιοχή εφαρμογής:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προστασία και ανάδειξη Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης

Δράσεις για την προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης στο Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Κερκίνης, καθώς και δράσεις για την ανάδειξη του Πάρκου.


Περιοχή εφαρμογής:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αποτελέσματα 1 - 10 από 55 από 6