Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 114 από 12 σελίδες

Έκδοση πρόσκλησης για την υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές

6/12/2016 - Ανακοίνωση

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ), εξέδωσε πρόσκληση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τους Ερευνητικούς Φορείς της χώρας καλώντας τα να υποβάλλουν ...

Ένταξη των δυο χρηματοδοτικών εργαλείων "Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ" και "Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ" στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

6/12/2016 - Ανακοίνωση

Την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) δυο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων ενέκρινε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης. Πρόκειται για το "Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ" και το "Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ" (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), με συνολικό ...

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών για τους δυνητικούς δικαιούχους του Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

30/11/2016 - Ανακοίνωση

Εκδόθηκε απο την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ κ.Ε.Φωτονιάτα η απόφαση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης στο Πρόγραμμα Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας ...

Προδημοσίευση Δράσης για δομές προσφύγων με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

29/11/2016 - Ανακοίνωση

Η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλων πόρων, εξέδωσε προδημοσίευση για τη δράση "Δομές Προσωρινής ...

Οι πρώτες χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων

25/11/2016 - Ανακοίνωση

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει τη χρηματοδότηση των δύο πρώτων έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 21,1 εκατ. ευρώ, από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, ...

Παράταση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

23/11/2016 - Ανακοίνωση

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, παρατείνεται μέχρι τις 27/01/2017.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών αναμένεται να προκηρυχθεί από τον ΟΑΕΔ

15/11/2016 - Ανακοίνωση

Εντός του Νοεμβρίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, θα δημοσιευθεί η προκήρυξη ενός νέου προγράμματος για 10.000 ανέργους ηλικίας 30-49 ετών.

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»: Aπόφαση υπαγωγής 2.528 νοικοκυριών στο πρόγραμμα της περιόδου 2007-2013

13/11/2016 - Ανακοίνωση

Εκδόθηκε από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης η απόφαση υπαγωγής 2.528 νοικοκυριών στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», της περιόδου 2007-13. Υλοποιείται, έτσι, πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση, του πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ...

Νέα παράταση των δράσεων «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», «Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα» και «Ταμείο Εγγυοδοσίας» από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)

3/11/2016 - Ανακοίνωση

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, παρατάθηκε εκ νέου η ημερομηνία ολοκλήρωσης των Δράσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) και του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017.

Ψηφιακή Οικονομία και ΕΣΠΑ στην εισήγηση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Χαρίτση στην εκδήλωση του Facebook στην Αθήνα, με τίτλο “Boost your Business”.

2/11/2016 - Ανακοίνωση

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης συμμετείχε στις 2/11/16 ως κεντρικός ομιλητής στην πρώτη εκδήλωση του Facebook στην Αθήνα, με τίτλο “Boost your Business”.

Αποτελέσματα 1 - 10 από 114 από 12 σελίδες