Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 121 από 13 σελίδες

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων του Α΄κύκλου της Δράσης "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ"

22/9/2017 - Ανακοίνωση

Ανακοινώθηκε ο προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και ο κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ, του Α΄κύκλου της ενιαίας δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ...

Χορήγηση πρόσθετων voucher για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018»

21/9/2017 - Ανακοίνωση

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018», καλεί τους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 51 22/23-5-2017, που εξέδωσε η ΕΕΤΑΑ ...

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού εργαλείου παρακολούθησης των μακροπεριφερειών

19/9/2017 - Ανακοίνωση

Στόχος της παρούσας σύμβασης ανάθεσης είναι η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού εργαλείου παρακολούθησης των μακροπεριφερειών για τη συνεχή παρατήρηση των αναπτυξιακών τάσεων και των μοτίβων που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη, στις μακροπεριφέρειες, στις περιφέρειες και ...

Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

15/9/2017 - Ανακοίνωση

Ανακοινώθηκε η απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», έως την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017. ...

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

15/9/2017 - Ανακοίνωση

Ανακοινώθηκε η απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης στη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», έως την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου ...

"Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή Εβδομάδα Μακρο-Περιφερειακών Στρατηγικών 2017" στην αδριατική ακτή της Σλοβενίας, 20-23 Σεπτεμβρίου 2017

14/9/2017 - Ανακοίνωση

Οι εγγραφές για την "Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή Εβδομάδα Μακρο-Περιφερειακών Στρατηγικών 2017", που θα πραγματοποιηθεί στην αδριατική ακτή της Σλοβενίας, στις 20-23 Σεπτεμβρίου 2017 θα είναι ανοικτές έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2017.

Περιφερειακή Διάσκεψη της Ένωσης για τη Μεσόγειο - Γαλάζια Οικονομία, Νάπολη (Ιταλία), 29-30 Νοεμβρίου 2017

14/9/2017 - Ανακοίνωση

Το 2015, οι Υπουργοί και οι Επικεφαλείς των Εκπροσώπων της Ένωσης για τη Μεσόγειο ενέκριναν την Υπουργική Απόφαση της Ένωσης για τη Γαλάζια Οικονομία. Για τη διασφάλιση κατάλληλων δομών διακυβέρνησης, το Φόρουμ της Ένωσης για τη Μεσόγειο για τη Γαλάζια Οικονομία ...

Αποτελέσματα Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δευτέρου κύκλου

12/9/2017 - Ανακοίνωση

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δευτέρου κύκλου (διδακτορικό).

Προσωρινά αποτελέσματα για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α' υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών

12/9/2017 - Ανακοίνωση

Αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στην ενότητα «Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα», οι Πίνακες για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε ∆ήμους και σε Υπηρεσίες Α’ Υποδοχής, Ασύλου και ∆ιαχείρισης προσφυγικών ροών – Β ́ κύκλος:

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τη Δράση "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α' κύκλος)"

11/9/2017 - Ανακοίνωση

Ανακοινώθηκε η Παράταση της προθεσμίας υποβολής του φακέλου των επιχειρηματικών σχεδίων του συμπληρωματικού προσωρινού καταλόγου για την Κατηγορία Δικαιούχων Β' (αυτοαπασχολούμενοι) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης του Παραρτήματος IV της αναλυτικής ...

Αποτελέσματα 1 - 10 από 121 από 13 σελίδες