Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Πρόγραμμα για


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 158 από 16

Αναδιοργάνωση και απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών των Φορέων του Δημοσίου - 3η επικαιροποίξηση Α’ Φάσης εξειδίκευσης

Αναμένεται

Δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας των αρμοδίων φορέων άσκησης πολιτικής με σκοπό τη βελτίωση της εσωτερικής τους λειτουργίας, μέσω του επανακαθορισμού, της απλοποίησης και της προτυποποίησης των εσωτερικών διαδικασιών που εφαρμόζουν, μέσω της ηλεκτρονικοποίησης υπηρεσιών, κ.α.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 30/5/2016 - 10/7/2016

Επέκταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών και υποδομών Υγείας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών υγείας, καθώς και προμήθεια εξοπλισμού για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας, στο τμηματοποιημένο έργο (phasing) υγείας της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 του Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο».

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λέσβου

Περίοδος υποβολής: 19/5/2016 - 17/6/2016

Αναβάθμιση και βελτίωση των σημαντικότερων δικτύων υποδομών που συνδέουν την ενδοχώρα των νησιών με τις πύλες εισόδου–εξόδου κάθε νησιού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Έργα και υποδομές προσπελασιμότητας για τις ενδονησιωτικές επικοινωνίες και την βελτίωση της προσβασιμότητας σε πύλες εισόδου-εξόδου και βασικών τουριστικών προορισμών (οδικές συνδέσεις με λιμάνια, αεροδρόμια εκτός ΔΕΔ-Μ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 20/5/2016 - 15/6/2016

Αναβάθμιση υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Δράσεις για την αναβάθμιση των υποδομών της προσχολικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία), με επικέντρωση στις επιμέρους ανάγκες σε τοπικό και περιφερειακό και στόχο τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Ενδεχόμενη δημιουργία νέων υποδομών, θα επιλεγούν κατόπιν αιτιολόγησης, στη βάση της χαρτογράφησης των υφιστάμενων υποδομών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 18/5/2016 - 31/8/2016

Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός λειτουργίας κεντρικού κτιρίου Ορφανοτροφείου Θηλέων Ι. και Μ. Χατζηκυριάκου (Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας)

Αναμένεται

Εργασίες αποκατάστασης, αναδιαρρύθμισης και εκσυγχρονισμού του Χατζηκυριάκειου Ορφανοτροφείου Θηλέων, που διέκοψε τη λειτουργία του μετά τις ζημιές που υπέστη στο σεισμό του 1999. Μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών της εν εξελίξει σύμβασης, προβλέπεται η επαναλειτουργία του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 30/5/2016 - 29/7/2016

Αναβάθμιση οδικών αξόνων που συνδέουν κόμβους που ανήκουν στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιλαμβάνονται έργα συμπλήρωσης ή / και αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, που συνδέουν κόμβους του δικτύου ΔΕΔ-Μ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 16/5/2016 - 17/6/2016

Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Έργα συλλογής, διανομής, επεξεργασίας και διαχείρισης πόσιμου νερού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 16/5/2016 - 30/6/2016

Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Έργα συλλογής, διανομής, επεξεργασίας και διαχείρισης πόσιμου νερού στα μικρά νησιά της Περιφέρειας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 16/5/2016 - 15/7/2016

Ολοκλήρωση επεξεργασίας λυμάτων Περιφερείας Αττικής

Συμπλήρωση και ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων σε οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και επέκταση των δικτύων αποχέτευσης σε πυκνοδομημένες αστικές περιοχές του ευρύτερου λεκανοπεδίου της Αττικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 20/5/2016 - 20/7/2016

Πληροφόρηση και επικοινωνία των ΕΦΔ και Φορέων Υλοποίησης

Αποτελεσματική πληροφόρηση κοινού, φορέων, κοινωνικών εταίρων, δυνητικών δικαιούχων και επιχειρήσεων, και διάχυση καλών πρακτικών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 11/5/2016 - 30/6/2016

Αποτελέσματα 1 - 10 από 158 από 16