Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Πρόγραμμα για


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 209 από 21

ΟΧΕ_1 - Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αναμένεται

ΟΧΕ_1 - Υλοποίηση των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Δράμας, Νομός Έβρου, Νομός Καβάλας

Περίοδος υποβολής: 1/6/2017 - 1/6/2018

Ολοκλήρωση τμηματοποιημένων έργων (phasing) περιόδου 2007-2013 των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Γ’ προτεραιότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (πληθυσμός 2.000 ‐ 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Βοιωτίας, Νομός Φωκίδας

Περίοδος υποβολής: 29/5/2017 - 29/6/2017

Αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Αναβάθμιση των υποδομών της προσχολικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία), με επικέντρωση στις επιμέρους ανάγκες σε τοπικό και περιφερειακό και στόχο τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 10/3/2017 - 27/6/2017

Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής 2017-2018

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από μητέρες (ή/και άτομα, γυναίκες και άνδρες, που τους έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια) για παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας ώστε να εγγράψουν τα παιδιά τους σε Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) & Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 24/5/2017 - 9/6/2017

Κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φαρμακείο στον Δήμο Λαρισαίων

Αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λαρίσης

Περίοδος υποβολής: 25/5/2017 - 21/7/2017

Δράσεις ανάδειξης και προβολής φυσικών, πολιτιστικών και άλλων πόρων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Προβολή και ανάδειξη των φυσικών πόρων (φυσικά μνημεία, αξιόλογοι φυσικοί πόροι, οικοτουριστικές διαδρομές, υποδομές εξυπηρέτησης υπαίθριων δραστηριοτήτων κλπ) στα νησιά της περιφέρειας ώστε να αναδειχτεί η δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησης του τοπικού φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 25/5/2017 - 7/7/2017

Αναβάθμιση σιδηροδρομικών γραμμών που ανήκουν στο ΔΕΔ-Μ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αναβάθμιση σιδηροδρομικών γραμμών που ανήκουν στο ΔΕΔ-Μ μέσω εγκατάστασης συστήματος ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων συμπληρωματικών παρεμβάσεων - εντοπισμένων υποστηρικτικών εργασιών αναβάθμισης υποδομής/ επιδομής έργου (όπου απαιτούνται).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περίοδος υποβολής: 26/5/2017 - 29/12/2017

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 2017-2018 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το σχολικό έτος 2017-2018. Συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑΜΕΑ λόγω κινητικών αναπηριών κλπ. από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό καθώς και των μαθητών που χρήζουν σχετικής υποστήριξης από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σχολικοί Νοσηλευτές).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 25/5/2017 - 25/8/2017

Δημιουργία, επέκταση/αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας, κοινωνικής φροντίδας και χώρων/δομών υγιεινής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Αναμένεται

Δημιουργία/ αναβάθμιση υποδομών για ευάλωτες - ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως εξαρτημένα άτομα, ΑμεΑ, άστεγοι, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας, Ρομά, άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Δημιουργία κοινωνικών υποδομών για την κάλυψη βασικών αναγκών, όπως στέγαση, χώροι και δομές υγιεινής, κέντρα φροντίδας και υποστήριξης ομάδων πληθυσμού που πλήττονται από φτώχεια. Εξοπλισμοί κοινωνικών υποδομών για βελτίωση της λειτουργίας τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 1/6/2017 - 4/8/2017

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ενέργειες και έργα για την τεχνική υποστήριξη εφαρμογής του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 26/5/2017 - 30/11/2023

Αποτελέσματα 1 - 10 από 209 από 21