Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Πρόγραμμα για


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 330 από 33

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για το σχολικό έτος 2018-2019 στην Περιφέρεια Κρήτης

Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για σχολικό έτος 2018-2019, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές): Βρεφικοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης

Περίοδος υποβολής: 16/7/2018 - 31/8/2018

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών με αναπηρία για το σχολικό έτος 2018-2019 στην Περιφέρεια Κρήτης

Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για σχολικό έτος 2018-2019, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές): Βρεφικοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ατόμων με αναπηρία

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης

Περίοδος υποβολής: 16/7/2018 - 31/8/2018

Αμοιβές προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών, εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και λοιπών συνεργατών για τη λειτουργία της ΟΤΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ - Δράσεις εμψύχωσης, υποστήριξης και δημοσιότητας

Κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της ΟΤΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ για την αποτελεσματική, χρηστή και διαφανή διαχείριση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και έργων κρατικών ενισχύσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 12/7/2018 - 30/11/2023

Κατάρτιση νέων γεωργών για το έτος 2016 για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας

Επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους γεωργούς έτσι ώστε να τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και προσόντα για να γίνουν επιχειρηματίες αγρότες οι οποίοι συνειδητά θα αποφασίζουν για τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 11/7/2018 - 31/7/2018

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων του τομέα Περιβάλλοντος

Υποστήριξη των φορέων κατά την προετοιμασία, την ωρίμανση αλλά και την υλοποίηση των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. καθώς και υποστήριξη για τη χάραξη τομεακής στρατηγικής, οργάνωση/ αναδιοργάνωση των αρμόδιων φορέων, βελτίωση του θεσμικού/ κανονιστικού πλαισίου κλπ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 11/7/2018 - 15/10/2018

Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών/δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Αττικής

Δράσεις για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, την ενίσχυση της δυνατότητας πλήρους απεξάρτησης, τη προώθηση της κοινωνικής επανένταξης των ατόμων με εξαρτήσεις, την πρόληψη και τη φροντίδα πληθυσμών σε κίνδυνο.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 20/7/2018 - 19/4/2019

Ανάπτυξη δράσεων / δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Αττικής

Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας που θα παρέχονται στην κοινότητα με ταυτόχρονη αποδυνάμωση του ρόλου των ψυχιατρικών νοσοκομείων ως παρόχων ψυχιατρικών υπηρεσιών και κοινωνική επανένταξη των ψυχικά ασθενών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 20/7/2018 - 19/4/2019

Λειτουργικές δαπάνες ΟΤΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ

Κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» για την αποτελεσματική, χρηστή και διαφανή διαχείριση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και έργων κρατικών ενισχύσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 9/7/2018 - 30/11/2023

Ανάπτυξη υπηρεσιών / δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Υλοποίηση ανάπτυξης υπηρεσιών / δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περίοδος υποβολής: 16/7/2018 - 26/11/2018

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες (2018-2019) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διάθεση προς γυναίκες (και άνδρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών και εφήβων με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για το σχολικό έτος 2018 - 2019.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 6/7/2018 - 31/7/2018

Αποτελέσματα 1 - 10 από 330 από 33