Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Πρόγραμμα για


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 100 από 10

Δράσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών ΔΕΔ-Μ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ανάπτυξη υφισταμένων λιμενικών υποδομών της Περιφέρειας που περιλαμβάνονται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 8/2/2016 - 31/3/2016

Εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών για τα ύδατα κολύμβησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Υλοποίηση στοχευμένων μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου, που αφορούν στην εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών που σχετίζονται με τα ύδατα κολύμβησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 5/2/2016 - 4/3/2016

Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Κατασκευή, εξοπλισμός και αναβάθμιση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμώνμε στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων της Περιφέρειας σε κοινωνικές υπηρεσίες, ιδιαιτέρως δε εκείνων που ευρίσκονται ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 8/2/2016 - 15/4/2016

Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατασκευή, εξοπλισμός και αναβάθμιση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων της Περιφέρειας σε κοινωνικές υπηρεσίες, ιδιαιτέρως δε εκείνων που ευρίσκονται ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 8/2/2016 - 15/4/2016

Λειτουργική αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών οδικών συνδέσεων και σύνδεση με το Διαπεριφερειακό δίκτυο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αναμένεται

Ολοκλήρωση, συμπλήρωση, αλλά και βελτίωση των διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών μεταφορικών υποδομών που αποτελούν δευτερεύουσες και τριτεύουσες συνδέσεις με τα δίκτυα ΔΕΔ-Μ, καθώς και η υποστήριξη προώθησης των συνδυασμένων μεταφορών, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφορών και η βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών στα τμήματα αυτά.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περίοδος υποβολής: 15/2/2016 - 28/11/2016

Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας, καθώς και στην προμήθεια εξοπλισμού για την εξασφάλιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της δημόσιας υγείας γενικότερα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 25/1/2016 - 31/5/2016

Αναβάθμιση - ενίσχυση τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

Υλοποίηση αναγκαίων παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αναβάθμιση, τον εμπλουτισμό και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περίοδος υποβολής: 1/2/2016 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Επενδύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών (εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αναμένεται

Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (μεταφερόμενο έργο), που περιλαμβάνει την προμήθεια υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων διαφόρων χωρητικοτήτων, καθώς και σειράς φορητών και μικρού μεγέθους ειδικών διασωστικών εξοπλισμών και εξοπλισμών δασοπυρόσβεσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής:

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που η υλοποίησή τους ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου

Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 25/1/2016 - 30/6/2016

Εκπόνηση σχεδίων δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια στην Περιφέρεια Ηπείρου

Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ), προαπαιτούμενων για την χρηματοδότηση όλων των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της δράσης «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στα αστικά κέντρα» του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε πράξεις πόλεων που συμμετέχουν στο «Σύμφωνο των Δημάρχων».

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 3/2/2016 - 4/3/2016

Αποτελέσματα 1 - 10 από 100 από 10