Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Πρόγραμμα για


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 211 από 22

Δράσεις αποκατάστασης και φύλαξης των οικοσυστημάτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Φύλαξη, αποκατάσταση, αναβάθμιση και ανάδειξη των ευαίσθητων οικοσυστημάτων των νησιών του Βορ. Αιγαίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 1/11/2016 - 28/2/2017

Επεμβάσεις ανάπλασης και ανάδειξης σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Προστασία, αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 20/1/2017 - 31/12/2017

Κατασκευή, αναβάθμιση των οδικών αξόνων ΔΕΔ-Μ της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

Βελτίωση συγκεκριμένων τμημάτων του οδικού δικτύου της Περιφέρειας που περιλαμβάνονται στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 23/1/2017 - 31/3/2017

Αναβάθμιση οδικών αξόνων που συνδέουν το δίκτυο ΔΕΔ-Μ με αστικά, παραγωγικά, τουριστικά και πολιτιστικά κέντρα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

Έργα συμπλήρωσης ή / και αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, που υποστηρίζουν τις υποδομές, που εντάσσονται στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών με την σύνδεση αυτών με αστικά, παραγωγικά, τουριστικά και πολιτιστικά κέντρα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 23/1/2017 - 31/3/2017

Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας στην Περιφέρεια Κρήτης

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα σταδιακής ολοκλήρωσης των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας της Περιφέρειας Κρήτης (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης

Περίοδος υποβολής: 23/1/2017 - 31/10/2017

Δράσεις βελτίωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Αναμένεται

Ολοκληρωμένη πληροφοριακή υποστήριξη εθνικού δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 25/1/2017 - 30/4/2017

Υποστήριξη εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Υποστήριξη καθιερωμένων εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (εκθέσεις, φεστιβάλ, κλπ.), οι οποίες διοργανώνονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από φορείς μη εποπτευόμενους από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού που δραστηριοποιούνται στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού και αποτελούν πλέον θεσμό για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 20/1/2017 - 20/3/2017

Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ

Ενίσχυση για την υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 16/1/2017 - 25/4/2017, ώρα 16:00

Εξοπλισμός εργαστηρίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ηπείρου

Αναβάθμιση, συμπλήρωση, επέκταση και αντικατάσταση του εργαστηριακού εξοπλισμού των Ιδρυμάτων (Σχολών, Τμημάτων, θεσμοθετημένων εργαστηρίων αυτών) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 20/1/2017 - 10/3/2017

Σύνταξη - επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης και Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Περιφέρεια Κρήτης

Σύνταξη - επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης και των σχετικών Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία έχει αναδειχθεί ως αναγκαιότητα από το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης

Περίοδος υποβολής: 9/1/2017 - 29/12/2017

Αποτελέσματα 1 - 10 από 211 από 22