Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Πρόγραμμα για


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 140 από 14

Απορρύπανση και αποκατάσταση κτιρίου "Κονοφάγου" στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου

Εργασίες για την απορρύπανση – αποκατάσταση του κτιρίου Κονοφάγου στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, όπως η λήψη προσωρινών μέτρων ασφάλειας για την είσοδο προσωπικού στο κτήριο, η απορρύπανση του κτιρίου, η αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού και η προμήθεια ειδικών δοχείων φύλαξης αποβλήτων και αποθήκευσής τους σε ειδικα διαμορφωμένο υπόγειο χώρο.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 27/4/2016 - 17/6/2016

Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής & δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος στη Δυτική Μακεδονία

Αναμένεται

Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης και δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 4/5/2016 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Υποστήριξη των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ). Βασικός στόχος των ΚΠΕ είναι να στηρίξει το θεσμό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, ευαισθητοποιώντας τους μαθητές σε θέματα περιβάλλοντος ώστε να γίνουν περιβαλλοντικά υπεύθυνοι, ικανοί να συγκροτήσουν κοινωνίες με ήθος και υπευθυνότητα απέναντι στη φύση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 20/4/2016 - 20/5/2016

Υποβολή Προσχεδίων Επιχειρησιακών Σχεδίων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Αναμένεται

Τα Προσχέδια ΕΣΣΒΑΑ αφορούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 9/5/2016 - 30/8/2016

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για ανέργους σε 728 Θέσεις πλήρους απασχόλησης σε επιβλέποντες φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

Πρόσληψη και απασχόληση 728 ανέργων για χρονικό διάστημα 5 μηνών σε θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού σε όλη τη χώρα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 15/4/2016 - 9/5/2016, ώρα 12:00 μεσημέρι

Εμπλουτισμός του διαθέσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ Λυκείου με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών ενόψει των πανελληνίων εξετάσεων

Εμπλουτισμός του διαθέσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ Λυκείου με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών ενόψει των πανελληνίων εξετάσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 19/4/2016 - 19/5/2016

Δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Πελεποννήσου

Τουριστική προβολή θεματικών μορφών τουρισμού - πολιτιστικού / φυσικού αποθέματος, συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, διενέργεια στοχευμένων δράσεων διαφημιστικής καμπάνιας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 15/4/2016 - 30/6/2023

Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

Aνάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (από την Γ’ έως και την ΣΤ’ Δημοτικού) για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 12/4/2016 - 20/5/2016

Tεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Συμπληρωματικά, εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης τηςδιαχείρισης, πληροφόρηση & δημοσιότητα, αξιολόγηση, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι, ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ, ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής: 17/3/2016 - 31/12/2020

Εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για την ικανοποίηση αναγκών σε νησιωτικές ή παράκτιες περιοχές με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες καθώς και σε νησιά-τουριστικούς πόλους με υψηλό κόστος μεταφοράς νερού

Έργα παραγωγής πόσιμου νερού με αφαλάτωση θαλασσινού/υφάλμυρου νερού σε περιοχές με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες και σε νησιά-τουριστικούς πόλους στα οποία η υδροδότηση με μεταφορά πόσιμου νερού έχει υψηλό κόστος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 8/4/2016 - 30/6/2016

Αποτελέσματα 1 - 10 από 140 από 14