Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Πρόγραμμα για


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 191 από 20

Επενδύσεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Παρεμβάσεις σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) καθώς και σε Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) της Περιφέρειας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 24/10/2016 - 31/12/2016

Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Επιχορήγηση ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές Προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών δικτύων ERA NETS

Αναμένεται

Ενίσχυση για την υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας, που περιλαμβάνεται στις Δράσεις για την ευρωπαϊκή και διεθνή δικτύωση των ερευνητικών ομάδων. Η Δράση επικεντρώνεται στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3 2014-2020).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 18/11/2016 - 20/12/2016, ώρα 16:00

Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση «Πολιτιστικής διαδρομής Εγνατίας Οδού» στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

Υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης «Πολιτιστική διαδρομή Εγνατίας οδού» στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περίοδος υποβολής: 20/10/2016 - 31/12/2018

Δομές σίτισης στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

Υλοποίηση δομών σίτισης στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περίοδος υποβολής: 20/10/2016 - 21/11/2016

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για το έτος 2016

Αναμένεται

Παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 31/10/2016 - 30/11/2016

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές Δεύτερου Κύκλου σπουδών

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου (διδακτορικό) στην Ελλάδα που αναφέρεται σε αναπτυξιακούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας και στοχεύει στην ενίσχυση της διδακτορικής έρευνας, στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των ερευνητών στους τομείς αιχμής της αγοράς, επιτυγχάνοντας την καλύτερη πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 14/10/2016 - 14/12/2016

Πρόγνωση και παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και υποστήριξη της ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη εργαλείων στρατηγικής πληροφόρησης των κοινωνικών, οικονομικών εταίρων και επιχειρήσεων, τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ικανότητας των φορέων πολιτικής να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και θα εξειδικεύουν στοχευμένες δράσεις ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 12/10/2016 - 30/12/2016

Ολοκλήρωση και κατασκευή τμημάτων του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π

Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα "Διακοπτό-Ροδοδάφνη".

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 11/10/2016 - 29/12/2017

Λειτουργική αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Λειτουργική αναβάθμιση, βελτίωση και εκσυγχρονισμός σημαντικών οδικών αξόνων του οδικού δικτύου της Περιφέρειας προκειμένου να συνδεθούν οι εσωτερικές παραγωγικές και τουριστικές ζώνες της Περιφέρειας με τα ΔΕΔ – Μ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 12/10/2016 - 18/11/2016

Παρεμβάσεις σε λιμενικές υποδομές (ΔΕΔ-Μ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Βελτίωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στους λιμένες των πόλεων της Μυτιλήνης και της Χίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 7/10/2016 - 5/12/2016

Αποτελέσματα 1 - 10 από 191 από 20