Διαγωνισμοί ΓΓΔΕ - ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται οι διαγωνισμοί και διακηρύξεις των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ. 

 

 
Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 14 από 2 σελίδες

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην παρακολούθηση αναθέσεων/ συμβάσεων και μετακινήσεων της Τεχνικής Βοήθειας 2014-2020 της ΕΥΣΕ»

Ενεργό

9/4/2021

Αναθέσεις μέσω Καταλόγου παρεχόντων υπηρεσιών μελετητών, συμβούλων και εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) για το έτος 2020

Ενεργό

26/2/2021

Αναθέσεις μέσω Καταλόγου παρεχόντων υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) για το έτος 2020

Ενεργό

24/2/2021

Πρόσκληση για την εγγραφή σε Κατάλογο μελετητών και παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσης για ενέργειες τεχνικής βοήθειας της ΜΟΔ

Ενεργό

17/12/2020

Πρόσκληση για την εγγραφή σε ενιαίο Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας των Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και των Δικαιούχων του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

Ενεργό

24/10/2019

Πρόσκληση για την εγγραφή σε Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων στις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και στους Δικαιούχους του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014 - 2020

Ενεργό

16/10/2019

Αναθέσεις μέσω Καταλόγου παρεχόντων υπηρεσιών μελετητών, συμβούλων και εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) για το έτος 2019

Ενεργό

21/2/2019

Αναθέσεις μέσω Καταλόγου παρεχόντων υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) για το έτος 2019

Ενεργό

21/2/2019

Αναθέσεις μέσω Καταλόγου παρεχόντων υπηρεσιών μελετητών, συμβούλων και εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) για το έτος 2018

Ενεργό

19/2/2019

Αναθέσεις μέσω Καταλόγου παρεχόντων υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) για το έτος 2018

Ενεργό

18/2/2019
Αποτελέσματα 1 - 10 από 14 από 2 σελίδες