Διαγωνισμοί ΓΓΔΕ - ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται οι διαγωνισμοί και διακηρύξεις των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ. 

 

 


Αποτελέσματα 1 - 10 από 19 από 2
Αναθέσεις μέσω του καταλόγου παρεχόντων υπηρεσίες μελετητών, συμβούλων και εμπειρογνωμόνων στις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και στους Δικαιούχους του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

Ενεργό
Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/3/2017
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών φιλοξενίας (ενοικίαση χώρων, εστίαση, βασικός οπτικοακουστικός εξοπλισμός) του 2ου Forum Μακρο-περιφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής–Ιονίου (EUSAIR) στα Ιωάννινα

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/2/2017
Αναθέσεις μέσω του καταλόγου παρεχόντων υπηρεσίες πληροφόρησης και επικοινωνίας των Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και των Δικαιούχων του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 για το έτος 2016

Ενεργό
Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/2/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών για την ανάθεση του έργου "Τεχνική Υποστήριξη στο έργο της ΕΥΚΕ"

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 8/12/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2016
Προκήρυξη για την ανάθεση του Έργου: «Άδειες χρήσης του συστήματος Πάπυρος Millennium III (σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασιών - ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου - ψηφιακών υπογραφών)

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/10/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών για την ανάθεση του έργου: Επικαιροποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης για τον εκ νέου σχεδιασμό και εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΠΠ 2014-2020

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/6/2016
Πρόσκληση για την εγγραφή σε Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας των Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και των Δικαιούχων του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

Ενεργό
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/4/2016
Πρόσκληση για την εγγραφή σε Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων στις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και στους Δικαιούχους του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014 - 2020

Ενεργό
Ημερομηνία δημοσίευσης: 5/4/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 8/2/2016


Αποτελέσματα 1 - 10 από 19 από 2