• Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σχεδίαση και κατασκευή νανοδορυφόρου από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Νανοδορυφόρος GR01-DUTHSat

Η Ερευνητική Ομάδα του Εργαστηρίου Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΕΗΘ/ΔΠΘ), μέσα από μακροχρόνια ενασχόληση στο χώρο της τεχνολογίας και επιστήμης του διαστήματος επελέγη για να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία QB50 για την εκτόξευση 50 νανο-δορυφόρων τύπου CubeSat από ιδρύματα και πανεπιστήμια από όλον τον κόσμο, με στόχο την εξερεύνηση της ανώτερης ατμόσφαιρας.

Tο ΕΗΘ/ΔΠΘ συμμετέχει στο πρόγραμμα QB50 με το δορυφόρο GR01-DUTHSat. H κατασκευή του GR01-DUTHSat πραγματοποιήθηκε από μηχανικούς, μεταδιδάκτορες, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές του ΔΠΘ. Μέσω του προγράμματος «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ενισχύθηκαν οι υποδομές και οι δυνατότητες του ΕΗΘ/ΔΠΘ προς το να κατασκευάσει τον ελληνικό νανο-δορυφόρο. Παράλληλα, σχεδιάστηκε μια πρωτοποριακή μονάδα συλλογής δεδομένων εξαιρετικά χαμηλής ισχύος η οποία περιλαμβάνει έναν ADC 12 bit χαμηλής κατανάλωσης με αντοχή σε επίπεδα ακτινοβολίας διαστήματος >1 Mrad. Το ολοκληρωμένο κύκλωμα που σχεδιάστηκε από το εργαστήριο είναι επιφορτισμένο με τη συλλογή και την ψηφιοποίηση αναλογικών σημάτων από αισθητήρες, τα οποία διαβιβάζει στον υπολογιστή του νανο-δορυφόρου για επεξεργασία και μετάδοση.

Οι προβλεπόμενες επιδόσεις του ξεπερνούν κατά πολύ τις επιδόσεις αντίστοιχων διαθέσιμων μονάδων για διαστημικές εφαρμογές όσον αφορά στην κατανάλωση ισχύος και αντοχή σε ακτινοβολίες και αναμένεται πως η χρήση του στο δορυφόρο GR01-DUTHSat θα καταδείξει τα μοναδικά της πλεονεκτήματα για χρήση σε νανο-δορυφόρους και pico-δορυφόρους επόμενης γενεάς. Οι δορυφόροι QB50 εκτοξεύθηκαν προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στις 19 Απριλίου 2017,  ενώ ο GR01-DUTHSat τοποθετήθηκε σε τροχιά στις 25 Μαϊου 2017 και έκτοτε έχει επιτυχώς αποστείλει δεδομένα και έχει λάβει εντολές από το σταθμό εδάφους. Η πρωτοποριακή μονάδα συλλογής δεδομένων λειτουργεί όπως αναμενόταν, με περισυλλογή ρευμάτων, τάσεων και θερμοκρασιών σε διάφορα σημεία του δορυφόρου, πραγματοποιώντας διαρκώς τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του δορυφόρου με την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων λειτουργίας (essential telemetry).

http://www.duthsat.gr/

Οφέλη: Κατά τη διάρκεια του έργου αποκτήθηκε εμπειρία από τους μηχανικούς και ερευνητές του εργαστηρίου καθώς επίσης εκπαιδεύτηκαν μεταπτυχιακοί φοιτητές σε όλα τα στάδια της κατασκευής του δορυφόρου, από το σχεδιασμό και την κατασκευή των υποσυστημάτων ως την τελική συναρμολόγηση, τις δοκιμές, και την απομακρυσμένη λειτουργία του δορυφόρου από το Σταθμό Εδάφους του ΔΠΘ.

Προϋπολογισμός: €300.000

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας


Ανάδοχος: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Διεύθυνση
Πολυτεχνειούπολη Κιμμερίων, 671 00 Ξάνθη
Υπεύθυνος
Θεόδωρος Σαρρής
Email

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2018