• Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας

Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας

Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στα Βαλκάνια, με πολλαπλές θετικές επιπτώσεις στην περιοχή της Λίμνης Κάρλας, στη Θεσσαλία και στην ευρύτερη ανάπτυξη ξεκίνησε να υλοποιείται με εθνικούς πόρους και συγχρηματοδότηση απο το Γ' ΚΠΣ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον" και συνεχίστηκε με πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το μεγάλο αυτό έργο περιλάμβάνει πολλά υποέργα που σχετίζονται με την υδροδότηση της λίμνης και την ενίσχυση της ύδρευσης της περιοχής και του Βόλου, μέχρι την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας, την άρδευση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων και την αγροτουριστική ανάπτυξη.

Οφέλη: Ενίσχυση της ύδρευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος της περιοχής και της μείζονος περιοχής Βόλου. Περιβαλλοντική αναβάθμιση και αποτελεσματική αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής. Βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της ποσότητας των επιφανειακών νερών, ανάταση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα των παρακάρλιων περιοχών, αλλαγή του μικροκλίματος της περιοχής, δημιουργία συνθηκών ήπιας αγροτουριστικής ανάπτυξης και μείωση της ανεργίας, αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.limnikarla.gr/

 

Προϋπολογισμός: €245.000.000

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Αγροτική Ανάπτυξη – Ανάπτυξη Υπαίθρου
  • Περιβάλλον
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Υπεύθυνος: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Διεύθυνση
Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου, 411 10, Λάρισα
Τηλ
2413 511210
Φαξ
2413 511222
Email

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/11/2018