Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μακρο-Περιφερειακών Στρατηγικών των Μεσογειακών Ακτών, 18–28 Σεπτεμβρίου 2018, ακτές Σλοβενίας

4/7/2018

Η  «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μακρο-Περιφερειακών Στρατηγικών των Μεσογειακών Ακτών» θα λάβει χώρα στις 18-28 Σεπτεμβρίου 2018, στην Αδριατική ακτή της Σλοβενίας και πιο συγκεκριμένα στις πόλεις Ίζολα και Κόπερ.


Η «Εβδομάδα των Μεσογειακών Ακτών» έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει στα θέματα της θάλασσας, των ακτών, των φυσικών πόρων και των οικονομικών δυνατοτήτων που παρέχουν καθώς και να παρουσιάσει τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι θάλασσες και οι ακτές λόγω των φυσικών φαινομένων και των ανθρωπίνων παρεμβάσεων.

Οι διοργανωτές υπόσχονται μια εβδομάδα με πλούσιες και ποικίλες εκδηλώσεις και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Κάθε χρόνο η εκδήλωση συγκεντρώνει και φέρνει σε επαφή όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, τους επαγγελματίες, τους εμπειρογνώμονες και γενικά ένα ευρύ κοινό με σκοπό να συζητηθούν οι τρέχουσες προκλήσεις και το μέλλον της θαλάσσιας και παράκτιας διαχείρισης.

Η «Ημέρα των Μεσογειακών Ακτών» έχει καθιερωθεί και εορτάζεται κάθε χρόνο στις μεσογειακές χώρες από τις 25 Σεπτεμβρίου 2007. Η επιλογή της ημερομηνίας, στις 25 Σεπτεμβρίου, αποτελεί φόρο τιμής στην Δημοκρατία της Σλοβενίας, την πρώτη μεσογειακή χώρα που το 2009 επικύρωσε το Πρωτόκολο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου (ICZM), ένα μοναδικό νομικό μέσο που επιτρέπει στις χώρες της Μεσογείου να διαχειρίζονται και να προστατεύουν καλύτερα τις παράκτιες ζώνες τους με σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξη. Κάθε χρόνο μία από τις Μεσογειακές χώρες φιλοξενεί και διοργανώνει την εκδήλωση για την «Ημέρα της Μεσογείου» ενώ παράλληλα οι υπόλοιπες χώρες διοργανώνουν σε τοπικό επίπεδο τις δικές τους εκδηλώσεις.

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μακρο-Περιφερειακών Στρατηγικών των Μεσογειακών Ακτών» αποτελεί παράδοση για τη Σλοβενία και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την περιφερειακή συνεργασία των Ευρωπαϊκών Μακρο-Περιφερειακών Στρατηγικών που εφαρμόζονται στις περιοχές του Δούναβη, της Αδριατικής-Ιονίου και των Άλπεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση θα είναι διαθέσιμες τις επόμενες εβδομάδες, στον διαδικτυακό τόπο της Στρατηγικής της ΕΕ για την Περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR) www.adriatic-ionian.eu.

Ένα ειδικό αφιέρωμα έχει αναρτηθεί στο κανάλι της EUSAIR στο YouTube σχετικά με την «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μακρο-Περιφερειακών Στρατηγικών των Μεσογειακών Ακτών» και τις δραστηριότητες στις οποίες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν όσοι παρευρεθούν στην εκδήλωση. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/7/2018

Περιοχή μελών