Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παράταση υποβολής για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών του Ταμείου Υποδομών

5/7/2018

Έως τις 18 Ιουλίου 2018 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για το Ταμείο Υποδομών (Infrastructure Fund of Funds – InfraFoF), κατόπιν αιτήματος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Το Ταμείο Υποδομών έχει συσταθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020 και εθνικούς πόρους. Η πρόσκληση που έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ως Διαχειριστής του Ταμείου, αποσκοπεί στην επιλογή των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που θα λάβουν κεφάλαια του Ταμείου για να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της αστικής ανάπτυξης.

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και στην ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily).

Φορέας

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/7/2018

Περιοχή μελών