Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάκληση/ ματαίωση ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την πρόσληψη Συμβούλου παρακολούθησης και αξιολόγησης της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR)

9/7/2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης αποφάσισε την ανάκληση της με αριθμό πρωτοκόλλου 58855/ΕΥΣΣΑ 1015/1-6-2018 απόφασής και του με αριθμό πρωτοκόλλου 58860/ΕΥΣΣΑ 1016/1-6-2018 τεύχους διακήρυξης διαγωνισμού για την πρόσληψη Συμβούλου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) και τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα επαναληφθεί με μεταγενέστερη απόφασή σε συνέχεια της αναγκαίας προσαρμογής των όρων αυτής, προκειμένου να αρθούν σχετικές ασάφειες και να καταστεί εφικτή η προετοιμασία και κατάθεση κατάλληλων προσφορών.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/7/2018

Περιοχή μελών