Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σεμινάριο "Message in a bottle: Προώθηση και Επικοινωνία των Μακροπεριφερειακών Πολιτικών", 18 Σεπτεμβρίου 2018, Ίζολα, Σλοβενία

2/8/2018

Το ευρωπαϊκό δίκτυο Interact διοργανώνει εργαστήριο με θέμα "Message in a bottle: Προώθηση και Επικοινωνία των Μακροπεριφερειακών Πολιτικών" το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Izola της Σλοβενίας, στις 18 Σεπτεμβρίου 2018.

Κατά τη φάση υλοποίησης των τεσσάρων Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών, παρουσιάστηκε η ανάγκη βελτίωσης της πληροφόρησης με σκοπό την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο των μηχανισμών διακυβέρνησης της κάθε Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής, αλλά και μεταξύ των Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών (εσωτερική επικοινωνία) καθώς και την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού (πολίτες, ενδιαφερόμενα μέρη, μέσα μαζικής επικοινωνίας) για τα αποτελέσματα και τους στόχους των Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών, προκειμένου να γίνει πιο ισχυρή η κοινή ταυτότητα της κάθε Μακροπεριφέρειας (εξωτερική επικοινωνία).

Ωστόσο, οι Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές μπορούν  να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη δημοσιότητα, κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τις Βρυξέλλες. Στο παρελθόν έχουν διοργανωθεί διάφορες εκδηλώσεις με στόχο την προώθηση των Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών, όπως το Συνέδριο για τα Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα και τη Μακροπεριφερειακή Στρατηγική που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 στο Portorož της Σλοβενίας και η συνάντηση επικοινωνίας που διοργανώθηκε τον Νοέμβριο του 2017 στο Μόναχο, στο πλαίσιο του Φόρουμ της Στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP). Επίσης, τον Φεβρουάριο του 2018 στη Ρίγα, το εργαστήριο που διοργανώθηκε για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των τεσσάρων Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών έδειξε ότι τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική επικοινωνία μπορούν να θεωρηθούν ως οι βασικές συνιστώσες που συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ένα Μακροπεριφερειακό πλαίσιο. Τέλος, τον Ιούνιο του 2018, τέθηκε η συζήτηση για τη στρατηγική επικοινωνία στο πλαίσιο της Στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP) παρουσιάζοντας συγκεκριμένα μέτρα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες και το κοινό ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του Interact, προτείνεται η ανάπτυξη μιας σταθερής και βιώσιμης διαδικασίας - πλατφόρμας επικοινωνίας στο πλαίσιο προώθησης των μελλοντικών δραστηριοτήτων ανάπτυξης δεξιοτήτων των τεσσάρων Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, το σεμινάριο προτίθεται να δημιουργήσει μια πλατφόρμα που θα προωθεί και θα βελτιστοποιεί τις επικοινωνιακές δραστηριότητες στις Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές και θα ενισχύει την ανταλλαγή εμπειριών.

Για συμμετοχή η εγγραφή γίνεται εδώ. Προϋπόθεση είναι να έχει γίνει πρώτα εγγραφή στη βάση δεδομένων του Interact.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ημερήσια διάταξη της εκδήλωσης στα Σχετικά αρχεία.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/8/2018