Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διευκρινίσεις και παράταση του διαγωνισμού για πρόσληψη Συμβούλου υποστήριξης εργασιών της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής - Ιονίου

10/9/2018

Δεδομένου ότι διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ της διακήρυξης και του παραρτήματος αυτής, ως προς τα προσόντα του γραμματέα (secretariat) που αποτελεί μέλος της ομάδας έργου, διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα προσόντα που περιγράφονται στο τεύχος της Προκήρυξης ήτοι:

«Ο Γραμματέας (Secretariat) θα πρέπει να είναι στέλεχος με 2ετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης/Δημόσιες Σχέσεις, με γνώση της αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση χρήσης υπολογιστών, διαχείρισης βάσης δεδομένων (για τη δημιουργία και επικαιροποίηση των στοιχείων μελών ΘΟΕ, ακαδημαϊκών, Διαχειριστικών Αρχών κλπ.) και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.»

Για το λόγο αυτό δίνεται παράταση στην καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών της διακήρυξης κατά 7 ημέρες, ήτοι την 17η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 23:59μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του διαγωνισμού.

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/9/2018