Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εντάξεις επενδυτικών σχεδίων στη δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

20/8/2019

Ανακοινώθηκαν 253 νέες εντάξεις επενδυτικών σχεδίων σε έξι Περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ». Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στα 38.167.117,04 ευρώ.

Αναλυτικότερα, επιπλέον εικοσιτέσσερα (24) επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 4.231.924,81 ευρώ εντάσσονται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σαράντα τρία (43) επενδυτικά σχέδια στην Περιφέρεια Κρήτης συνολικού Π/Υ 7.272.040,25 Ευρώ, εξήντα οκτώ (68) συνολικού προϋπολογισμού 10.354.770,59 ευρώ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, επτά (7) επιχειρηματικά σχέδια συνολικού Π/Υ 1.181.017,10 € στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εξήντα (60) επιχειρηματικά σχέδια συνολικού Π/Υ 8.857.539,40€ και πενήντα ένα (51) επιχειρηματικά σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης 6.269.824,89 € εντάσσονται στην Περιφέρεια Αττικής.

Δείτε όλες τις αποφάσεις ένταξης στην Πρόσκληση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» εδώ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Φορέας

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/8/2019