Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

20/3/2020

Η επιδημία του κορωνοϊού αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (CRII) η οποία ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την Πρόεδρο Ursula von der Leyen, στόχο έχει να κινητοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ για την παροχή οικονομικής στήριξης στα κράτη μέλη ώστε να ανταποκριθούν άμεσα στην κρίση του Κορωνοϊού και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της.

Στις 18 Μαρτίου 2020, οι επίτροποι Elisa Ferreira, αρμόδια για τη συνοχή και τις μεταρρυθμίσεις και Nicolas Schmit, αρμόδιoς για την απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα, έστειλαν επιστολές σε όλες τις χώρες της ΕΕ, με σκοπό να τις ενημερώσουν σχετικά με την  υποστήριξη που μπορούν να λάβουν στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας CRII.

Οι επιστολές που είναι διαθέσιμες στη σελίδα της Πρωτοβουλίας, παρέχουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα διαθέσιμα ποσά για κάθε χώρα καθώς και για τον τύπο των νέων επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και των ταμείων αλληλεγγύης της ΕΕ — για παράδειγμα υποστήριξη των συστημάτων υγείας, προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού ή διασφάλιση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη για τις ευάλωτες ομάδες, καθώς και τις τρέχουσες δυνατότητες  χρηματοδότησης μέσω των πόρων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Φορέας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/3/2020