Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

31/3/2020

Τη συνέχιση χρηματοδότησης δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 προβλέπει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στις 30/3/2020 και αφορά σε μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 17 της ΠΝΠ αναφέρεται ότι η χρηματοδότηση δομών, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί μερικώς ή πλήρως στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ή ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο δομών υπό αναστολή λειτουργίας για τον ίδιο λόγο, όπως η δράση "Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής", καθώς και δράσεων για την ενίσχυση σχολικών και εκπαιδευτικών δομών που περιλαμβάνουν και μισθοδοσία εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της ως άνω αναστολής.

Η συνέχιση της χρηματοδότησης πραγματοποιείται υπό τον όρο της μη διπλής χρηματοδότησης ίδιων δαπανών μέσω άλλων δράσεων ή ενισχύσεων, συγχρηματοδοτούμενων ή μη, που υλοποιούνται στο πλαίσιο μέτρων που λαμβάνει η χώρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Δείτε στα Σχετικά αρχεία το κείμενο της ΠΝΠ.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/4/2020